Proiecte Europene POIM

Proiecte Europene – FEDR – finanțate din Fonduri nerambursabile

INFO – POIM 2014-2020

Program Operațional Infrastructură Mare

Proiecte implementate

Echipamente scanare bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor
Cod proiect : 120737

Obiectivul proiectului este realizarea integrată a unui sistem de control de securitate al bagajelor de cabină la cel mai înalt standard stabilit de Conferința Europeană a Aviației Civile (ECAC), pentru detectarea articolelor interzise în bagajul pasagerilor, proiect care să înglobeze echipamentele de scanare bagaje de cabină cu radiații X standard C3 cu sistem integrat automat de management/returnare a tăvilor.

Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip CTX
Cod proiect: 120703

Proiectul vizează realizarea integrată a unui sistem de control de securitate bagaje de cală, la standardele stabilite de Conferința Europeană a Aviației Civile (ECAC), pentru detectarea materialelor explozive în bagajele de cală și care să înglobeze atât echipamentele de scanare bagaje de cală cu radiații X standard 3, cât și sistemul de transport și sortare al bagajelor de cală.

Cale de rulare paralelă cu pista
Cod proiect: 125198

Noua Cale de rulare va determina o fluidizare a mișcărilor aeronavelor la sol și a echipamentelor de handling, ceea ce va conduce la optimizarea timpilor pentru efectuarea operațiunilor de la sol în condiții de siguranță și securitate crescute, asigurând-se de asemenea, cadrul optim pentru susținerea traficului de pasageri înregistrat în ultima perioadă pe Aeroportul Cluj. Au devenit operaționale cele două căi de rulare, Hotel și India, care fac parte din proiectul “Cale de rulare paralelă cu pista”, finanțat din fonduri nerambursabile. Au început lucrările la Etapa a II-a din cadrul proiectului “Cale de rulare paralelă cu pista”.

Dotare cu echipamente și facilități PSI și urgențe medicale
Cod proiect : 120744

Proiectul constă în achiziționarea a 2 autospeciale PSI, 1 autospecială de intervenție rapidă,100 buc. tărgi pat, 10 buc. costume aluminizate, 4 buc. defibrilatoare medicale automate externe și realizarea unui poligon de antrenament PSI în cadrul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Sistem integrat de detecție și alarmare la incendiu
Cod proiect : 153291

Obiectivul proiectului constă în dotarea construcțiilor din perimetrul aeroportuar cu echipamente de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, interconectate prin fibră optică într-un singur sistem integrat de detecție și alarmare (dispecerat).

Dispeceratul va fi dotat cu echipamente de monitorizare și programe informatice de ultimă generație care vor permite detectarea în cel mai scurt timp a unei situații de criză și va asigura monitorizarea permanentă a obiectivelor.

Echipamente şi sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje şi marfă

Cod proiect : 155156

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj răspunde de aplicarea măsurilor de securitate, gestionează activitatea de control a accesului, coordonează operativ și asigură infrastructura și echipamentele specializate, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi achiziționate echipamente de securitate performante care vor asigura creșterea gradului de securitate al aeroportului.

Echipamente aeroportuare pentru deszăpezirea/degivrarea/antigivrarea suprafețelor de mișcare și determinarea gradului de frânare
Cod proiect : 155107

Obiectivul proiectului constă în achiziționarea unor echipamente aeroportuare pentru deszăpezirea/degivrarea/antigivrarea suprafețelor de mișcare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj care vor cuprinde o autospecială de îndepărtat zăpada cu plug, perie și suflantă, o autospecială de degivrare/antigivrare suprafețe de mișcare cu material solid și lichid și utilajul multifuncțional dotat cu sisteme de îndepărtat zăpada (freză, plug etc.).

Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Cod proiect : 135234

Proiectul are ca obiectiv general creșterea gradului de siguranță și securitate al pasagerilor în perimetrul aeroportului, eficientizarea activităților de întreținere, siguranța și securitate desfășurate în perimetrul aeroportului, eficientizarea consumului de energie electrică și diminuarea impactului asupra mediului.

Platforma de staționare aeronave
Cod proiect : 152326

Obiectivul proiectului este construcția unei platforme de staționare pentru aeronave cu dimensiunile de 222.6 m x 71 m și o suprafață totală construită de 32.251 mp (suprafețe portante și acostamente), care va asigura 4 locuri de parcare. Platforma nouă va fi conectată la calea de rulare, respectiv la pista de decolare/aterizare) și va fi dotată cu toate echipamentele de balizaj necesare, astfel încât desfășurarea activităților operaționale să fie realizate în condiții de siguranță și, totodată să ofere fluidizarea mișcărilor pe platformă.

Proiecte în curs de implementare

Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave Cod SMIS 2014 + 158005

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management au semnat în data de 9 iunie 2023 Contractul de Finanțare Nr. 237 pentru realizarea obiectivului de investiții “Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave”.

Proiectul “Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 2014 + 158005 este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și are o perioadă de implementare de 12 luni, respectiv între 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023.

Conformare sistem de balizaj și de iluminare cu specificațiile de certificare din Regulamentul 139/2014”, cod SMIS 2014+ 157922

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, implementează un nou proiect din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, al cărui obiectiv de investiții constă în modernizarea sistemului de balizaj pe suprafața de mișcare aeroportuară.

Necesitatea investiției are ca și element principal faptul că Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj Napoca preia peste 70% din traficul de pasageri din regiunea de Nord-Vest a României, în contextul în care pe o rază mai mică de 200 de kilometri se regăsesc alte 5 aeroporturi internaționale, la Oradea, Satu-Mare, Baia Mare, Sibiu și Târgu Mureș. 

Asigurare condiții de operare CAT. III la pista de decolare aterizare 07- 25 – cod SMIS 2014+ 158457

Prin proiectul “Asigurare condiții de operare CAT III la pista de decolare/aterizare 07-25”, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj urmărește creșterea performanței sistemului ILS actual de la CAT II la CAT III.

Având în vedere amplasamentul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj în zonă depresionară aflat în imediata vecinătate a Râului Someș, într-un an calendaristic în special pe durata sezonului de primăvară și toamnă, sunt înregistrate cel puțin 30 de zile cu ceață densă care produce scăderea vizibilității orizontale sub 300 de metri și a vizibilității verticale sub 30 de metri.

Clădire remiză PSI, dotată și utilată

Cod proiect : 141838

Clădirea remizei PSI constituie o unitate autonomă de salvare și stingere a incendiilor pentru gararea autospecialelor de intervenție și pentru desfășurarea activității personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență al aeroportului, dotată și utilată cu echipamente care să asigure mentenanța autospecialelor și utilități pentru personalul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al aeroportului.

Extindere terminal pasageri plecări pe latura de Nord

Cod proiect : 155602

Obiectivul principal al investiției constă în extinderea Terminalului Pasageri Plecări, spre Nord, atât la parterul clădirii, cât și la etajul acesteia, pe zona porților de îmbarcare A1, A2, A3, destinate zborurilor interne și pe zona porților de îmbarcare B1, B2, B3, B4 destinate zborurilor externe.  În urma implementării proiectului,  terminalul plecări va fi extins cu aproximativ 7.200 de metri pătrați și platforma de staționare aeronave cu aproape 9.000 de metri pătrați, ceea ce va duce la creșterea capacității de procesare și a gradului de confort al pasagerilor.

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.