Politică de confidențialitate

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.airportcluj.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate.


Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.


Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.airportcluj.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.


Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate paginile din domeniul www.airportcluj.ro și pentru care Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. are calitatea de proprietar/administrator.


În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

 

Definiții

1. Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;


2. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;


3. Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;


4. Sistem de evidență datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;


5. Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;


6. Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;


7. Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;


8. Date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;


9. Date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 

Colectarea de date cu caracter personal

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.


Formularul de ședințe foto/ video prezentat pe site-ul www.airportcluj.ro cere informații referitoare la identitatea d-voastră, la scopul pentru care doriți să realizați ședința foto/video, la obiectivele aeroportuare pe care doriți să le surprindeți.


Formularul de alertare pe e-mail, în cadrul paginii de Oportunități de business, cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta în momentul organizării unei licitații.


Formularul Părerea ta colectează datele d-voastră de identificare, alături de sugestiile, opiniile sau reclamațiile d-voastră, cu scopul de a folosi într-un mod pozitiv feedback-ul pe care ni-l transmiteți și pentru a aduce îmbunătățiri tuturor factorilor angrenați în activitățile aeroportuare.


Legături externe

Site-ul poate conține legături spre alte website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.


Impunerea acestei Politici de Confidentialitate

Daca aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.


Termeni și condiții de utilizare

Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condiții de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

 

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.