Cladire Remiza PSI, dotată și utilată

Proiect „Clădire remiză PSI, dotată și utilată”, cod SMIS 2014+ 141838, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj implementează un nou proiect din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 a cărui obiectiv de investiții este construirea unei clădiri remize PSI.

Clădirea remizei PSI constituie o unitate autonomă de salvare și stingere a incendiilor pentru gararea autospecialelor de intervenție și pentru desfășurarea activității personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență al aeroportului, dotată și utilată cu echipamente care să asigure mentenanța autospecialelor și utilități pentru personalul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al aeroportului.

Amplasamentul clădirii remizei PSI este dispus astfel încât să se asigure accesul direct al autospecialelor la pista de decolare/ aterizare, cu efectuarea unui număr redus de viraje, distanțele care trebuie parcurse de către vehicule de salvare și intervenție între clădirea PSI și orice zonă aeroportuară de risc, să fie cât mai scurte, astfel încât timpul de intervenție să fie de aproximativ 2 minute, dar nu mai mult de 3 minute.

La finalizarea proiectului Aeroportul Internațional Cluj va dispune de o clădire remiză PSI cu o suprafață construită de 937 mp, o suprafață utilă de 874 mp și o suprafață de platformă și drum de acces de 2.542 mp. Remiza va fi compusă din spații dedicate garării autospecialelor și spații dedicate activității personalului de intervenție, spații dotate și utilate cu instalații și echipamente.

         

    Obiective preconizate:

  1. a) îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.
  2. b) construirea remize PSI, dotată și utilată, care va determina creșterea siguranței și securității operațiunilor aeriene și de deservire la sol a aeronavelor și pasagerilor.
  3. c) respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și Annex to ED Decision 2017/021/R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design CS-ADR-DSN Issue 4 din 8 Decembrie 2017.
  4. d) vehiculele pentru misiuni de salvare și stingerea incendiilor (SSI), pe care le va adăposti clădirea remizei PSI, vor avea acces imediat la suprafața de mișcare aeroportuară și vor putea atinge oricare din extremitățile acestei suprafețe în timpul de intervenție reglementat prin ICAO Airport Services Manual Doc 9137- partea I, respectiv Regulamentul 139/2014 – AMC5 ADR.OPS.B.010(a)(2). (timpi de intervenție de aproximativ 2 minute, dar nu mai mult de 3 minute, în oricare din zonele cu risc ridicat ale Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.).

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 17.282.733,93 lei, din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 12.380.615,91 lei.

Proiectul „Clădire remiză PSI, dotată și utilată”, cod SMIS 2014+141838 are o perioadă de implementare de 60 de luni, respectiv între data 01.09.2019 și 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro