Solicitare informații publice

SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII 544/2001)

Modalitate solicitare informații de interes public

Pentru a solicita informații de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public doritorii pot completa următorul formular:
Descarcă formularul Cerere de informații de interes public

Descarcă formularul Reclamație administrativă

Solicitarea se va transmite pe adresa de e-mail office@airportcluj.ro

Program audiențe în fiecare zi de luni, între orele: 11:00-13:00.

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001

Șef Birou Relații Publice – Claudia Moga
Termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:

  • 10 zile de la depunerea cererii;
  • 30 zile, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt în termen de 10 zile;
  • 5 zile, pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului

Modalităţi de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. 

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.