Cariere

Oportunitati de cariere

Experienţa acumulată în cei 86 de ani de activitate conferă Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj dreptul de a privi cu încredere spre viitor, pregătind pentru anii ce urmează proiecte îndrăzneţe de infrastructură şi urmărind extinderea reţelei sale de rute prin deschiderea de noi destinaţii – premise ce vor asigura şi pe mai departe aeroportului clujean rolul de factor de impact în dezvoltarea economică a regiunii.

Investiţiile recente şi viitoare în modernizarea şi dezvoltarea Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj ne recomandă ca o companie dinamică, mereu preocupată de oferirea celor mai bune condiţii şi servicii atât pentru pasagerii noştri cât şi pentru operatorii aerieni cu care colaborăm.

Prin urmare, suntem întotdeauna în căutarea unor persoane cu un comportament și o atitudine profesională, o pregătire educaţională adecvată fiecărui post în parte, dar dornice să facă parte dintr-o echipă de succes, mereu pregătită să ofere tuturor celor cu care intră în contact o experienţă demnă de un aeroport de talie europeană şi internaţională.

Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneși ... temeiul unui stat e munca ... bogăția unui popor nu stă în bani, ci iarăși în muncă ... Fiecare, și mare și mic, datorește un echivalent de muncă societății în care trăiește.
- Mihai Eminescu

Oportunitati deschise

Momentan nu sunt programe de internship deschise la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 10.08.2022, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată:

Magazioner – Serviciul Contabilitate: 1 post  

Condiţii necesare :

 • Diplomă de Bacalaureat;
 • Operare PC (Word, Excel,etc.);
 • Cunoştinte de operare WinMentor;
 • Capabil să înţeleagă şi să soluţioneze rapid problemele;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism ;
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Rezistenţă la stres;
 • Fără cazier.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere :   

 • Cerere pentru înscrierea la concurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecție: Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

–  selecţia dosarelor de înscriere;

–  proba scrisă – 2 ore;

–  interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 09.08.2022, ora 14:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. din str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).   

 

 

 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 19.08.2022, ora 10:00, selecție pentru ocuparea următorului post vacant:

Agent de securitate – perioadă nedeterminată

Condiţii necesare:

 • Studii medii cu diplomă bacalaureat;
 • Fără cazier;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Curs agent de securitate (certificat/ atestat);
 • Apt efort fizic şi psihic;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:   

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecție:

Selecția pentru ocuparea posturilor constă în următoarele etape:

–  Selecţia dosarelor de înscriere;

–  Proba scrisă;

–  Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere

Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 18.08.2022, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).