Cariere

Oportunitati de cariere

Experienţa acumulată în cei 86 de ani de activitate conferă Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj dreptul de a privi cu încredere spre viitor, pregătind pentru anii ce urmează proiecte îndrăzneţe de infrastructură şi urmărind extinderea reţelei sale de rute prin deschiderea de noi destinaţii – premise ce vor asigura şi pe mai departe aeroportului clujean rolul de factor de impact în dezvoltarea economică a regiunii.

Investiţiile recente şi viitoare în modernizarea şi dezvoltarea Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj ne recomandă ca o companie dinamică, mereu preocupată de oferirea celor mai bune condiţii şi servicii atât pentru pasagerii noştri cât şi pentru operatorii aerieni cu care colaborăm.

Prin urmare, suntem întotdeauna în căutarea unor persoane cu un comportament și o atitudine profesională, o pregătire educaţională adecvată fiecărui post în parte, dar dornice să facă parte dintr-o echipă de succes, mereu pregătită să ofere tuturor celor cu care intră în contact o experienţă demnă de un aeroport de talie europeană şi internaţională.

Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneși ... temeiul unui stat e munca ... bogăția unui popor nu stă în bani, ci iarăși în muncă ... Fiecare, și mare și mic, datorește un echivalent de muncă societății în care trăiește.
- Mihai Eminescu

Oportunitati deschise

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 28.11.2022, ora 10:00, selecție pentru ocuparea următorului post vacant:

AGENT SECURITATE AEROPORTUARĂ – 1 post perioadă nedeterminată

Condiţii necesare:

 • Studii medii – Diplomă de Bacalaureat
 • Fără cazier;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Apt efort fizic şi psihic;
 • Capacitate de organizare și abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism.

Avantaj:

 • Curs agent de securitate (certificat/ atestat);

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie.

Obiectivele postului:

 • Asigurarea serviciilor de securitate aeroportuare necesare, desfășurarea corespunzătoare a activităților Biroului Control Acces, Supraveghere și Patrulare.
 • Asigură respectarea procedurilor specifice și reglementărilor de securitate aeroportuară.
 • Efectuează verificări, monitorizări și supravegheri interne, conform procedurilor.
 • Desfășoară activități continue pentru pregătirea profesională proprie.
 • Participarea la cursurile de formare/ perfecționare, instruirile organizate de AIAIC sau terți;

Probele de selecție:

Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

–  Selecţia dosarelor de înscriere;

–  Proba scrisă;

–  Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:

Dosarele de înscriere pentru selecție se vor depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 25.11.2022, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

 

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 29.11.2022, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă determinată:

Referent de specialitate – Serviciul Contabilitate: 1 post  

Condiţii necesare:

 • Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
 • Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
 • Cunoştinţe de limba engleză;
 • Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
 • Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
 • Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
 • Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
 • Rezistență la stres;
 • Fără cazier;
 • Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism.

Avantaj:

 • Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master;
 • Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
 • Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
 • Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
 • Experiență în domeniul aeroportuar;
 • Nivel avansat limba engleză.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
 • Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverință de la medicul de familie.

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

–  Selecţia dosarelor de înscriere;

–  Probă scrisă – 2 ore;

–  Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: 

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 28.11.2022, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).    

Momentan nu sunt programe de internship deschise la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.