Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

Construirea unei noi piste de aterizare/decolare de 3.500 m

În data de 8 septembrie 2011, au început lucrările pentru construirea unei noi piste la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj. Lucrările demarate pentru realizarea primilor 2.100 m ai pistei constituie prima etapă a investiţiei, care are ca finalitate realizarea unei noi piste de decolare – aterizare de 3.500 m. Este prima pistă care se construieşte în România în ultimii 50 de ani. Pista veche datează din anul 1968 şi are o lăţime de 30 de metri. Noua pistă are 45 de m lăţime, mergând până la 60 de m cu acostamente. Proiectul face parte dintr-un amplu program de investiţii demarat de Consiliul Judeţean Cluj, ce se derulează în prezent la aeroport şi are un rol important în susţinerea dezvoltării regionale şi a creşterii traficului de pasageri pe termen mediu şi lung.

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj (Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.) face parte din categoria aeroporturilor regionale moderne ale Europei, fiind al doilea aeroport ca mărime din România, în ceea ce priveşte traficul de pasageri.

În evoluţia sa, aeroportul cunoaşte o permanentă dezvoltare şi modernizare în vederea sincronizării cu dinamica traficului aerian, cu performanţele din ce în ce mai avansate ale aeronavelor, cu exigenţele pasagerilor şi cu reglementările naţionale respectiv standardele internaţionale specifice unui aeroport.

Construirea de suprafeţe de mişcare aeroportuare

Se urmăreşte extinderea platformei de îmbarcare – debarcare actuală pe o lungime de 450 m, asigurându-se, astfel, încă 7 locuri de parcare pentru aeronave de tipul B737 – 900, A-321 sau MD-90. În prelungirea căii de rulare, perpendicular pe pistă se impune realizarea unei platforme de degivrare/ antigivrare, această acţiune desfăşurându-se în prezent pe platforma existentă.

Scopul acestui proiect este, pe de-o parte, de a crea o mai mare capacitate de parcare a aeronavelor, precum şi o degajare rapidă a pistei în vederea fluidizării mişcărilor de pe pistă iar, pe de altă parte, de a facilita degivrarea/ antigivrarea unui număr mai mare de aeronave simultan şi de a crea un spaţiu cu o mai mare capacitate de parcare a aeronavelor.

Dezvoltare infrastructură transport intermodal de pasageri şi marfă

Atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, transportul intermodal este văzut ca o soluţie de mobilitate sustenabilă şi eficientă din punctul de vedere al resurselor implicate, în special în ceea ce priveşte transportul de marfă.
Necesitatea şi oportunitatea realizării unui astfel de terminal va fi identificată în urma realizării proiectului de “Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj” – 2011-RO-91018 – S – în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TEN-T).
Realizarea unui terminal dedicat acestui tip de transport va încuraja creşterea traficului cargo pe aeroport, a numărului de pasageri şi a cantităţii de marfă transportate pe distanţe lungi şi reducerea timpilor de transport pe aceste distanţe, precum şi dezvoltarea economică a regiunii.

Construirea unui nou turn de control în colaborare cu ROMATSA

Odată cu finalizarea noii piste de 3.500m, se impune construirea unui nou turn de control, ţinând cont de vizibilitatea cerută de controlorii de trafic aerian, de planul de obstacolare şi de posibilităţile de acces ale autospecialelor în caz de intervenţie. Noul turn de control are menirea de a asigura securitatea traficului aerian şi de a supraveghea vizual activităţile aeroportuare pe o suprafaţă mult extinsă. Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj împreună cu ROMATSA şi proiectantul ales vor identifica în perioada următoare locaţia optimă pentru noul Turn de control, astfel încât să asigure cerinţele ROMATSA referitoare la suprafaţa utilă, vizibilitatea asupra suprafeţei de mişcare, acces separat şi parcare pentru mijloacele auto, să nu afecteze viitoarele proiecte de dezvoltare a aeroportului şi să se încadreze în regimul de înălţime în condiţiile revenirii la operarea pe pista actuală.

Iluminat la platforma etapa a II-a, pe partea de Est

Se are în vedere proiectarea şi instalarea unor piloni ce conţin nacele cu reflectori de iluminat pe timp de noapte pentru platforma de îmbarcare a pasagerilor.
Amplasamentul pilonilor va fi pe partea de sud-est a viitoarei platforme extinse pentru îmbarcarea-debarcarea pasagerilor.

Date interesante despre Cluj Napoca

Populatie

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat al țării la acea vreme, după capitala națională București

Universitati si scoli

Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.