Proiecte de dezvoltare pe termen mediu și lung

Construirea unui Terminal de pasageri nou 

 

În prezent, actualele terminale de pasageri au o capacitate de procesare a pasagerilor de 3,5 milioane pasageri, dar în cadrul orelor de vârf din cadrul programului de zboruri, sunt înregistrate aglomerări, în special în zona controlului de securitate și a zonelor de regrupare a pasagerilor. 

Unul din obiectivele din strategia de dezvoltare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. pentru atingerea pragului de 7 milioane pasageri în anul 2040, este de construirea unui nou terminal de pasageri.

Durata de realizare a noului terminal, precum și perioada în care se vor executa lucrările vor fi stabilite în cadrul unui Studiu de Fezabilitate.  

Construirea unei noi piste de aterizare/decolare de 3.500 m

În anul 2011, au început lucrările pentru construirea unei noi piste la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj. Lucrările demarate pentru realizarea primilor 2.100 m ai pistei au constituit prima etapă a obiectivului de investiții „Pista de decolare – aterizare  de 3.500 m la Aeroportul internațional Avram Iancu Cluj”.  

Pista de 2.100 m inaugurată în anul 2013 a fost prima pistă construită în România în ultimii 50 de ani, având o lățime de 45 de m și până la 60 m cu acostamente. 

Etapa a II-a a proiectului, respectiv extinderea de la 2.100m la 3.420m va permite efectuarea de zboruri intercontinentale însă începerea execuției lucrărilor de extindere a pistei de decolare-aterizare depinde de efectuarea exproprierilor de terenuri de către Consiliul Județean Cluj și de realizarea devierii râului Someșul Mic de către Administrația Națională Apele Române.

Dezvoltare infrastructură transport intermodal de pasageri şi marfă

Atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, transportul intermodal este văzut ca o soluţie de mobilitate sustenabilă şi eficientă din punctul de vedere al resurselor implicate, în special în ceea ce priveşte transportul de marfă.

Pentru acest obiectiv de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, prin implementarea proiectului ”Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri și marfă”, proiect pentru care s-a primit finanțare europeană nerambursabilă, prin programul TEN-T. (Trans-European Transport Network).

Realizarea unui terminal dedicat acestui tip de transport va încuraja creşterea traficului cargo pe aeroport, a numărului de pasageri şi a cantităţii de marfă transportate pe distanţe lungi şi reducerea timpilor de transport pe aceste distanţe, precum şi dezvoltarea economică a regiunii.

Construirea unui nou turn de control în colaborare cu ROMATSA

 Odată cu finalizarea noii piste de 3.500m, se va impune construirea unui nou turn de control, ţinând cont de vizibilitatea cerută de controlorii de trafic aerian, de planul de obstacolare şi de posibilităţile de acces ale autospecialelor în caz de intervenţie. Noul turn de control va avea menirea de a asigura securitatea traficului aerian şi de a supraveghea vizual activităţile aeroportuare pe o suprafaţă mult extinsă. Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj împreună cu ROMATSA şi proiectantul ales vor identifica  locaţia optimă pentru noul Turn de control, astfel încât să asigure cerinţele ROMATSA referitoare la suprafaţa utilă, vizibilitatea asupra suprafeţei de mişcare, acces separat şi parcare pentru mijloacele auto, fără să afecteze viitoarele proiecte de dezvoltare a aeroportului.

Parc fotovoltaic

Utilizarea energiei verzi în vederea satisfacerii necesităților energetice ale aeroportului are scopul de a reduce costurile prin utiliarea de surse regenerabile de producere a energiei cu tehnologii care au eficiență ridicată și de a satisface cerințele stabilite prin protocolul de la Kyoto în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon.

Proiectul se concentrează asupra realizării în perimetrul aeroportului a unui parc fotovoltaic care să aibă o putere instalată de minum 2MW în vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile. 

 

Iluminat la platforma etapa a II-a, pe partea de Est

Se are în vedere proiectarea şi instalarea unor piloni ce conţin nacele cu reflectori de iluminat pe timp de noapte pentru platforma de îmbarcare a pasagerilor.
Amplasamentul pilonilor va fi pe partea de sud-est a viitoarei platforme extinse pentru îmbarcarea-debarcarea pasagerilor.

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.