Situațiile de risc / Analize de risc

Situaţiile de risc / analizele de risc din domeniul de activitate al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

  1. Riscurile aferente Sistemului de Management al Siguranței sunt înregistrate în cadrul Registrului riscurilor al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., fiind măsurate și evaluate nivelele de severitate și probabilitate de producere ale acestor riscuri, măsurile de gestionare aferente, nivelele de tolerabilitate , conform prevederilor Regulamentului (U.E) Nr. 139/ 2014 privind stabilirea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, transpuse în cadrul Manualul Sistemului de Management al Siguranței și POPR 17 – Procedura pentru identificarea pericolelor și managementul riscurilor , edițiile în vigoare;

  2. Riscurile aferente Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) sunt înregistrate în cadrul Registrului riscurilor SCIM, fiind analizate nivelele de tolerabilitate ale acestora, strategiile precum și măsurile gestionare ale riscurilor și au fost reduse la un nivel de tolerabilitate acceptabil, conform prevederilor PG 05 – Procedura privind managementul riscurilor și a oportunităților SCIM, ediția în vigoare;

  3. Riscurilor aferente Sistemului privind Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM) sunt înregistrate în cadrul Registrului riscurilor SSM, fiind analizate nivelele de tolerabilitate ale acestora, strategiile precum și măsurile gestionare ale riscurilor și au fost reduse la un nivel de tolerabilitate acceptabil, conform prevederilor SSM-PS 06 – Procedura privind tatarea riscurilor și oportunităților, ediția în vigoare.

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.