Sisteme control securitate

Proiect „Echipamente și sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje și marfă”, cod SMIS 2014+155156, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Contractul de Finanțare Nr.188/02.11.2022 pentru realizarea proiectului „Echipamente şi sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje şi marfă”

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj răspunde de aplicarea măsurilor de securitate, gestionează activitatea de control a accesului, coordonează operativ și asigură infrastructura și echipamentele specializate, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi achiziționate echipamente de securitate performante care vor asigura creșterea gradului de securitate al aeroportului:

Echipamente de detectare a metalelor în încălțăminte SAMD sunt necesare pentru detectarea și indicarea prin declanșarea unei alarme a obiectelor metalice.

Aceste echipamente utilizate în combinație cu porțile detectoare WTMD trebuie să fie capabile să detecteze și să indice toate alarmele generate de obiectele metalice aflate în posesia unei persoane în cel puțin două zone. Echipamentele vor fi instalate pe fluxul de control de securitate din Terminalul Plecări.

Echipament de scanare dotat cu 2 generatoare de raze X a coletelor tip trailer sunt echipamente mobile de scanare bagaje cu radiații X și sunt necesare pentru efectuarea controlului de securitate al bagajelor de cală la locul de parcare al aeronavelor, în situațiile de criză, în conformitate cu Programul Național de Securitate Aeroportuară. Echipamentul mobil este echipat cu două generatoare dispunse într-un unghi de 90°, oferind ecranizare în două puncte a obiectelor de până la 100 x 100 cm. Modul de ecranare cu vedere duală asigură inspecția fiabilă a obiectelor bine împachetate într-un singur proces, reducând în același timp durata de inspecție și sporind eficacitatea procedurii.

Porți detecție metale WTMD vor completa sistemul de control  de securitate pe fluxul de  bagaje agabaritice, fluxul de procesare al persoanelor altele decât pasagerii și fluxul de tranzit. Porțile de detecție funcționează pe diferite nivele de reglare împreună cu alte echipamente de detecție.

Sistem de examinare a persoanelor Standard 2 – scanner de persoane

Sistemul de scanare/ examinare al persoanelor Standard 2 utilizează tehnologie cu unde milimetrice în scopul detecției unei game extinse de materiale precum metale, obiecte din plastic sau ceramică, lichide etc. ascunse pe corpul persoanelor. Software-ul sistemului indică localizarea obiectului ascuns prin afișarea unui semn pe manechin. Sistemul va fi integrat în configurația filtrului de securitate. Sistemul de scanare trebuie să fie certificat conform standardului ECAC Standard 2.

Achiziția sistemului de examinare al persoanelor Standard 2 va asigura:

 • o creștere a standardelor de procesare a pasagerilor;
 • o micșorare semnificativă a timpului de procesare a pasagerilor;
 • o capacitate mai mare de a detecta obiecte metalice și nemetalice distincte pe corp sau în haine, indiferent de poziția obiectului;
 • detecția și indicarea prin intermediul unei alarme a obiectelor metalice și nemetalice, inclusiv explozibili,
 • o rată scazută de alarme false;
 • o fiabilitate operațională robustă;

Echipamente detecție urme explozibili ETD asigură depistarea rapidă a explozibililor.

Luând în considerare Decizia (UE) nr. 8005 din 16.11.2015 cu privire la  utilizării în procesul de control de securitate al pasagerilor, personalului, bagajelor de mână și/sau cală a unui anumit procentaj utilizând echipamente de detectare a urmelor de explozivi (ETD), precum și Decizia Comisiei Europene din 16 martie 2020 privind utilizarea unui singur pad pentru fiecare prelevare, este necesară suplimentarea numărului de echipamente de tip ETD.

Investițiile propuse în cadrul proiectului „Echipamente şi sisteme de control Securitate pentru  pasageri, bagaje şi marfă”, răspund acțiunilor eligibile din cadrul POIM 214-2020, Axa Prioritară 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Obiectivul de investiții al proiectului este următorul:

 1. Echipamente de detectare a metalelor în încălțăminte SAMD – 4 buc;
 2. Echipament de scanare dotat cu 2 generatoare de raze X a coletelor tip trailer – 1 buc;
 3. Porți detecție metale WTMD – 3 buc;
 4. Sistem de examinare a persoanelor Standard 2 – scanner de persoane – 2 buc;
 5. Echipament detecție urme explozibili ETD – 7 buc;

În urma implementării proiectului, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj va dispune de un sistem de control de securitate pentru pasageri, bagaje și marfă și echipamente  care vor contribui la creșterea nivelului de securitate pe aeroport și vor asigura reducerea timpului de așteptare la controlul de securitate și eficientizarea fluxului de procesare a bagajelor.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 7.663.645,51 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.477.951,22 lei.

Pentru proiectul  „Echipamente şi sisteme de control securitate pentru  pasageri, bagaje şi marfă” – cod SMIS 2014+155156, perioada de implementare este de 22 luni, respectiv între data 01.03.2022 și 31.12.2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro