Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave – cod SMIS 2014+ 158005

Proiect “Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 2014 + 158005, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management au semnat în data de 9 iunie 2023 Contractul de Finanțare Nr. 237 pentru realizarea obiectivului de investiții “Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave”.

Proiectul “Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 2014 + 158005 este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și are o perioadă de implementare de 12 luni, respectiv între 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 14.316.145,00 lei, din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 5.115.200,13 lei.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, este un aeroport în plin proces de dezvoltare și modernizare, având un parc auto dotat cu o gama de mijloace auto care sunt utilizate pentru desfășurarea activităților aeroportuare, în condiții de siguranță

Numărul de zboruri și pasageri înregistrat pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj este în creștere, urmărindu-se corelarea asigurării capacității de operare a zborurilor cu cererea de trafic aerian prognozată. Traficul aerian din și către România crează beneficii economice, în acest sens impunându-se ca imperios necesară extinderea aeroportului și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și a zonelor de siguranță.

Obiectivul proiectului “Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave” îl reprezintă creșterea gradului de siguranță a pasagerilor, a companiilor aeriene și a personalului care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului clujean, precum și a scăderii gradului de poluare, prin folosirea motoarelor electrice în detrimentul celor cu combustibil fosil. Obiectivul va fi dus la îndeplinire prin achiziționarea a 2 autospeciale electrice de degivrare/antigivrare aeronave.
Noile echipamente sunt destinate deservirii activității operaționale pe durata sezonului de iarnă, când din cauza precipitațiilor specifice acestui sezon, sunt necesare operațiuni suplimentare pentru asigurarea condițiilor de operare în siguranță a zborurilor. Echipamentul electric de degivrare/antigivrare a aeronavelor este necesar în activitățile de îndepărtare a stratului de zăpadă și gheață de pe aeronave.
Achiziționarea autospecialelor de degivrare/antigivrare aeronave va avea ca și rezultat reducerea timpilor de efectuare a operațiunilor de degivrare/antigivrare. În contextul creșterii numărului de degivroare deținute de aeroport, va crește capacitatea de degivrare/antigivrare simultană a mai multor aeronave.
Totodată utilizarea echipamentelor electrice de ultimă generație va contribui la reducerea semnificativă a emisiilor de carbon, în conformitate cu standardele internaționale referitoare la protejarea mediului înconjurător.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro