Securitate pasageri

Proiect „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”– cod SMIS 2014+ 135234,proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Contractul de Finanțare Nr.187/02.11.2022 pentru realizarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”

Proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj” are ca obiectiv general creșterea gradului de siguranță și securitate al pasagerilor în perimetrul aeroportului, eficientizarea activităților de întreținere, siguranța și securitate desfășurate în perimetrul aeroportului, eficientizarea consumului de energie electrică și diminuarea impactului asupra mediului.

Activitatea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. este în strânsă legătură cu dezvoltarea economică a regiunii în care este amplasat. Politica flexibilă și stimulativă de tarifare a serviciilor oferite companiilor aeriene, creșterea și diversificarea serviciilor oferite pasagerilor și operatorilor aerieni cât și aplicarea unei politici active de marketing, alcătuiesc strategia de dezvoltare continuă a traficului aeroportuar. În domeniul securității aeronautice Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj răspunde de aplicarea măsurilor de securitate, gestionează activitatea de control a accesului, coordonează operativ și asigură infrastructura și echipamentele specializate, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul Internațional Cluj cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr.139 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, anularea Documentului de Acceptare și de Acțiune privind Abaterile DAAD-LRCL-02 și parțială a Documentului de Acceptare și de Acțiune privind Abaterile DAAD-LRCL-03 aferent Certificatului de Aerodrom RO-07, precum și punerea la dispoziția operatorilor aerieni a unei infrastructuri aeroportuare care să asigure desfășurarea în siguranță a traficului aerian, implementarea unor măsuri de securitate aeroportuare moderne și eficiente, prin care se va asigura securitatea perimetrului și diminuarea riscului privind intervențiile ilicite, asigurarea unui nivel ridicat de siguranță pe timpul desfășurării activităților de aviație civilă și îmbunătățirea permanentă măsurilor de siguranță, micșorarea timpului în care se realizează procesul de înlăturare a cauciucului de pe pistă și a marcajelor, detectarea, în prealabil, a mișcărilor păsărilor și protecția aeronavelor împotriva acestora și respectarea prevederilor ICAO Doc 9476 Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) și prevederile documentului EAPPRI – European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions Ed. 2, precum și a prevederilor menționate în PIAC-AD-LVP, Ed. 2 din 2018.

Obiectivele Specifice ale proiectului sunt:

Sisteme și lucrări pentru supravegherea perimetrală, controlul accesului, precum și implementarea gardului inteligent Obiectivul de invesții constă în implementarea unor măsuri de securitate aeroportuare moderne și eficiente, prin care se va asigura securitatea perimetrului și diminuarea riscului privind intervențiile ilicite, măsuri de securitate impuse de Reglementările Naționale și Europene, aferente zonei restricționate și părții critice de la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Proiectul va cuprinde implementarea sistemelor TVCI perimetral, gard inteligent și iluminat perimetral cu întreaga infrastructură necesară pentru întregul perimetru. Achiziția de echipamente necesare desfășurării în condiții de siguranță a activității aeroportuare. Obiectivul de investiții constă în asigurarea unui nivel ridicat de siguranță pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj pe timpul desfășurării activităților de aviație civilă și îmbunatățirea permanentă a măsurilor de siguranță în conformitate cu documentul strategic Master Plan General de Transport al României și cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri.

Principalele beneficii ale achiziționării echipamentelor necesare desfășurării în condiții de siguranță a activității aeroportuare sunt următoarele:

– asigurarea unor utilaje și echipamente care să permită o productivitate ridicată de realizare a activităților de întreținere a suprafeței înierbate a aeroportului;

– menținerea bazei de certificare aferentă certificatului de aerodrom în ceea ce privește îndeplinirea specificațiilor de certificare cu privire la iluminarea pozițiilor de parcare ale aeronavelor și cu privire la semnalizarea corespunzătoare a zonelor închise activității operaționale de pe suprafața de mișcare aeroportuară

– realizarea activităților de întreținere derulate pe aeroport într-un timp mai scurt, prin realizarea cu mai multe utilaje simultan a aceleași activități, având în vedere timpul redus permis pentru staționarea în zonele de siguranță aferente pistei de decolare-aterizare și căilor de rulare

– eficientizarea timpului de lucru alocat desfășurării activităților de întreținere, care va face posibilă realizarea mai multor activități

– îndeplinerea bunelor practici în domeniul efectuării activităților de întreținere pe aeroport, în conformitate cu cele efectuate la nivel european și Mondial

– iluminarea corespunzătoare a poziției de parcare izolată în cazul parcării unei aeronave în situație de urgență în care sunt implicate aeronave care transportă bunuri periculoase / pasageri care provin din zone considerate cu risc endemic sau aeronave la care s-au sesizat amenințări cu bombă

– Echipament pentru îndepărtarea cauciucului de pe pistă și a marcajelor de pe suprafața de mișcare. Obiectivul de invesții vizează menținerea dezvoltării Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj prin reducerea timpului în care se realizează procesul de înlăturare a cauciucului de pe pistă și a marcajelor. Echipamentele cu care se realizează aceste procese, la momentul de față, necesită o perioadă îndelungată pentru îndeplinirea acestora, lucru ce implică un timp mare de ocupare a suprafețelor de mișcare, timp în care activitățile specifice operaționale ar putea fi desfășurate. Obiectivul principal al echipamentului este îmbunătățirea siguranței aeronautice, pentru aeronavele ce operează pe suprafața de mișcare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, ținând cont de traficul existent și menținerea acestuia în anii următori, sporind gradul de siguranță prin înlăturarea reziduurilor de cauciuc, generate în procesul de frânare la aterizare pe pista de decolare/aterizare.

Sistem TVCI integrat cu sistem de control access pentru protecția aviației civile Sistemul de control acces asigură securizarea ușilor de acces din cadrul Aeroportului, atât cele care delimitează zone diferite de securitate, dar și cele care nu sunt destinate a fi accesibile pasagerilor și persoanelor care îi însoțesc, conform Programului de Securitate AIAIC și reglementărilor naționale/ internaționale în domeniul securității aviației civile. Realizarea obiectivului de investiții asigură în primul rând respectarea cerințelor legale din domeniul aviației civile, Regulamentul UE 1998/2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, care prevede utilizarea unui sistem electronic care limitează accesul în zonele de securitate ale aeroportului, la câte o persoană pe rând. Prin implementarea investiției se urmărește creșterea nivelului de securitate al aeroportului, provenit din utilizarea capacităților unui sistem de control acces performant. De asemenea, capacitatea informativă va crește semnificativ, iar prin sistemele implementate, activitățile privind controlul accesului vor beneficia de o îmbunătățire. Scopul principal al noului sistem VMS este monitorizarea în timp real a riscurilor din zonele fizice de securitate/ activitate în vederea eficientizării măsurilor de securitate privind intervenția în timp util. Sistemul va permite identificarea rapidă și corectă a persoanelor și mijloacelor de transport din zonele fizice de securitate, supravegherea continuă a zonelor de securitate, înregistrarea continuă sau pe baza de reguli a evenimentelor (în modalitatea pre și post eveniment), starea echipamentelor din soluție, auditarea dispozitivelor și transmiterea mesajelor către persoane de decizie și acțiune în funcție de eveniment. Pentru a gestiona aceste sisteme cât mai eficient, integrarea acestora se va realiza într-o singură locație cu o suprafață care să permită desfășurarea activităților. Această locație a fost identificată și alocată pentru realizarea dispeceratelor TVCI și Control Acces în subsolul Terminalului Plecări, unde în prezent funcționează o magazie în suprafață de aproximativ 200mp.

În acest sens este necesară amenajarea acesteia cu realizarea următoarelor dotări: – infrastructura de climatizare (spațiul este amplasat în subsolul Terminalului Plecări)

– protecția la incendiu specifică pentru dispeceratele TVCI / Control Acces și camerelor tehnice aferente acestora

– instalație de electricitate care să asigure alimentarea echipamentelor și camerelor tehnice

– instalația de apă/canalizare

– compartimentarea spațiului: sala dispecerat TVCI, sala disperat Control Acces, camera tehnică, grup social – finisarea și dotarea acestui spațiu cu toate produsele / echipamentele necesare.

Investițiile propuse în cadrul proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”, răspund acțiunilor eligibile din cadrul POIM 214-2020, Axa Prioritară 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

În cadrul investiției sunt vizate următoarele:

1. Sisteme și lucrări pentru supravegherea perimetrală, controlul accesului precum și implementarea gardului inteligent

2. Achiziția de echipamente necesare desfășurării în condiții de siguranță a activității aeroportuare: Tractor agricol 110 cp, 4×4 – 1 buc, Cositoare trasă dupa tractor – 1 buc, Cositoare frontală tractor – 1 buc, Tocător material vegetal – 1 buc, Tăvălug – 1 buc, Utilaj multifuncțional cu accesorii (benă basculabilă, braț de lucru extensibil, cositoare vegetație, cap tăietor de crengi) – 1 buc, Turn mobil de iluminat cu led – 2 buc, Turn mobil de iluminat – 1 buc, Tractor agricol cu accesorii – 1 buc, Încărcător frontal cu cupă pentru tractor – 1 buc, Priză de putere față cu tocător pentru tractor – 1 buc, Echipament pentru îndepărtarea cauciucului de pe pistă și a marcajelor de pe suprafața de mișcare – 1 buc

3. Sistem TVCI integrat cu sistem de control access pentru protecția aviației civile.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 35.992.492,22 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 25.711.764,19 lei.

Pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj” – cod SMIS 2014+ 135234, perioada de implementare este de 89 luni, respectiv între data 12.08.2016 și 31.12.2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro