Condiții de călătorie
Schengen/Non-Schengen

Condiții de călătorie ale cetățenilor români în străinătate

Documente de călătorie necesare:

 
NOTA: Certificatul de naștere nu reprezintă un document de călătorie!

Pașaport

SAU

Carte de identitate

Călătorii efectuate în baza cărții de identitate sau a pașaportului

State Schengen

Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Croația
Danemarca
Elveția
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Islanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta
Norvegia
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Țările de Jos
Ungaria

State Non-Schengen

Albania
Cipru
Georgia
Irlanda
Macedonia de Nord
Moldova
Muntenegru
Serbia

În Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, cetățenii UE, inclusiv cetățenii români, care:

 • sunt beneficiari ai statutului settled sau pre-settled;
 • au aplicat pentru statut, dar încă nu au primit decizia;
 • au permis de rezidență pentru membrii de familie;
 • au un permis pentru lucrători transfrontalieri;
 • S2 Healthcare Vistor.
Pot utiliza cartea de identitate până la data de 31.12.2025

Călătorii efectuate doar în baza pașaportului

În celelalte state terțe, cu excepția Albaniei, Georgiei, Macedoniei de Nord, Moldovei, Muntenegrului și Serbiei

În Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Condiții de călătorie pentru cetățenii români minori

Minorii cu vârsta mai mică de 16 ani pot călători doar însoțiți

Minor însoțit de ambii părinți

Are nevoie doar de document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate, în funcție de vârstă și țara de destinație.

Minor însoțit de unul dintre părinți

Are nevoie de document de călătorie valabil și de declarația celuilalt părinte care poate fi autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori dacă au fost date în fața autorităților străine să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aibă aplicata apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supreilegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.oct.1961.

Minor însoțit de unul dintre părinți care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15.02.2013

Are nevoie de document de călătorie valabil și de hotărârea judecătorească prezentată în original sau copie legalizată.

Minor însoțit de unul dintre părinți care prezintă pentru celălalt părinte certificatul de deces

Are nevoie de document de călătorie valabil și de certificatul de deces prezentat în original sau copie legalizată.

Minor însoțit de o persoană fizică majoră

Are nevoie de document de călătorie valabil, declarația din partea părinților/părintelui care exercită singur autoritatea părintească/reprezentantului legal, iar persoanei însoțitoare, cetățean român, îi va fi verificat cazierul judiciar în punctul de trecere. În cazul însoțitorilor cetățeni străini, aceștia vor fi nevoiți să prezinte un certificat de cazier judiciar.

Minor însoțit de o persoană fizică majoră care prezintă pentru unul dintre părinți o hotărâre judecătorească prin care acesta exercită singur autoritatea părintească

Are nevoie de document de călătorie valabil, de hotărârea judecătorească prezentată în original sau copie legalizată, declarație din partea părintelui care exercită autoritatea părintească. În cazul însoțitorului cetățean român, cazierul acestuia va fi verificat în punctul de trecere. În cazul însoțitorului cetățean străin, acesta va fi nevoit să prezinte un certificat de cazier judiciar.

Minor însoțit de o persoană anume desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, care desfășoară activități de transport internațional

Are nevoie de document de călătorie valabil și declarație din partea părinților/ părintelui care exercită singur autoritatea părintească/reprezentantului legal. În plus, reprezentantul companiei prezintă polițiștilor de frontieră și un formular de însoțire a minorului.

Excepții de la obligativitatea prezentării declarației de acord din partea unuia sau ambilor părinți

Când minorul are stabilit domiciliul sau reședința în străinătate și se deplasează către statul de destinație

Are nevoie de document de călătorie valabil și prezintă documente din care să reiasă dovada domiciliului sau reședinței, înscrisuri care trebuie să fie însoțite de traduceri legalizate, cu excepția documentelor de călătorie, documentelor de identitate sau a permiselor/cărților de rezidență.

Când minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale

Are nevoie de document de călătorie valabil și prezintă documente din care să reiasă perioada și statul sau statele în care se vor desfășura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinți.

Când minorul se deplasează pentru a beneficia de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României

Are nevoie de document de călătorie valabil și prezintă documente justificative emise sau avizate de către autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada  și statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical chiar dacă nu există acordul ambilor părinți, al celuilalt părinte, al părintelui supraviețuitor sau al reprezentantului legal.

Condiții de călătorie pentru minorii căsătoriți

Cetățenii români minori, căsătoriți în condițiile legii, pot călători în străinătate neînsoțiți și fără a fi necesar acordul părinților/reprezentantului legal dacă, cu ocazia controlului de trecere a frontierei, prezintă un document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate) și certificatul de căsătorie în original sau în copie legalizată.

Condiții de călătorie pentru minorii cu vârsta peste 16 ani care călătoresc neînsoțiți

Cetățenii români minori, cu vârsta peste 16 ani, pot călători neînsoțit  în străinătate dacă, cu ocazia controlului de trecere a frontierei, prezintă un document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate) și o declarație autentificată a ambilor părinți care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective, statul de destinație precum și scopul călătoriei.

Cu privire la scop, facem precizarea că, este necesar ca din cuprinsul declarației să rezulte în mod expres faptul că deplasarea se realizează în scopul vizitării rudelor, participării la studii ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol.

Ce trebuie declarat la intrarea/ieșirea în/din România?

Introducerea în România a bunurilor culturale mobile
Bunurile culturale mobile pot fi declarate în scris la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor din ţară fără altă aprobare.
Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare.

Scoaterea din România a bunurilor culturale mobile
Bunurile culturale mobile, clasate sau neclasate în Patrimoniul cultural național, sunt bunuri restricționate și pot fi scoase din țară doar însoțite de un certificat de export, definitiv sau temporar, emis de Direcțiile Județene de Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național sau Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Municipiului București.

Categoriile de bunuri culturale mobile exceptate de lege de la obligativitatea deținerii unui certificat de export sunt:

 • operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum și orice alte opere create de autori în viață (artiști plastici, artiști liber-profesionişti, artiști amatori, meșteri, artizani, elevi, studenți sau copii și alții) în urma unor activități desfășurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creație, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unităților de producție de pe lângă persoanele juridice de drept public sau privat;
 • operele cu caracter etnografic ale meșteșugarilor populari în viață.
Sumele de bani mai mari sau egale de 10.000 de euro trebuie să fie declarate organului vamal.

Ce este interzis?

Este interzis transportul neautorizat de:

 • droguri, substanțe psihotrope, substanțe chimice esențiale si precursori, preparate chimice periculoase, precum si
 • produse cu regim special, din categoria cărora fac parte :
       – produsele strategice ( produsele militare si cele cu dubla utilizare);
       – materiale radioactive, arme chimice, biologice, nucleare si de distrugere in masa;
       – arme muniții si materiale explozive;
       – substanțe periculoase pentru sănătate și mediu – deșeuri;
       – produse ce afectează stratul de ozon;

Traficul de droguri și deținerea acestora în vederea consumului propriu constituie infracțiune și sunt interzise pe teritoriu României.

Ce este permis?

Este permisă introducerea/scoaterea  dinspre/către state membre UE a produselor din tutun accizabile pentru uz propriu, care nu depășește următoarele limite cantitative:

 • țigarete – 800 de bucăți:
 • țigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) – 400 bucăți:
 • țigări de foi – 200 de bucăți;
 • tutun de fumat – 1 kg.

Este permisă introducerea/scoaterea dinspre/către state non – UE  a următoarelor produse din tutun:

 • 200 de țigarete, folosind transportul aerian;
 • 100 de cigarillos ( trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare);
 • 50 de trabucuri;
 • 250 grame tutun de fumat.

Introducerea în România a produselor din tutun poate fi aplicabilă fie pentru una dintre categoriile mai sus-menționate fie pentru o combinație a acestora, cu condiția ca totalul procentelor utilizate din cantitățile individuale permise să nu depășească 100%.

 În România, contrabanda cu produse din tutun constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.