Echipamente de detectie explozibil Standard 3 de tip CTX

Proiect „Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip CTX” – cod SMIS 2014+ 120703, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Proiectul Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip CTX, cod SMIS2014+120703 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 2.3- “Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor” al POIM, prin investiții în echipamente de securitate care să asigure servicii de calitate pasagerilor.

Proiectul vizează realizarea integrată a unui sistem de control de securitate bagaje de cală, la standardele stabilite de Conferința Europeană a Aviației Civile (ECAC), pentru detectarea materialelor explozive în bagajele de cală și care să înglobeze atât echipamentele de scanare bagaje de cală cu radiații X standard 3, cât și sistemul de transport și sortare al bagajelor de cală.

Prin implementarea proiectului Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip CTX se are în vedere înlocuirea echipamentelor de control de securitate al bagajelor de cală EDS (Explosive Detection System) Standard 2 cu echipamente de detecție explozibili Standard 3 de tip CTX (computer tomograf cu radiații X), în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei Europene din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației.

În vederea implementării și atingerii acestui obiectiv, vor fi înlocuite echipamentele de control de securitate ale bagajelor de cală EDS (Explosive Detection System) Standard 2, cu echipamente de detecție explozibili Standard 3 de tip CTX (computer tomograf cu radiații X) și sistemele auxiliare necesare funcționării lor. Astfel, prin dezvoltarea noilor tehnologii privind modalitatea de scanare a unui bagaj de cală și posibilitatea analizării acestuia în 3D, pentru scanarea unui număr mult mai mare de bagaje într-un timp mult mai scurt, este necesară implementarea unui nou standard în procesul de scanare a bagajelor de cală. Standardul 3 al echipamentelor EDS presupune o creștere a sensibilității de detecție a explozibililor și o analiză mai detaliată a imaginilor aferente bagajelor de cală.Noul sistem de echipamente control de securitate Standard 3 CTX integrat în sistemul de transport, cu o capacitate avansată de procesare, va oferi un nivel superior de detecție ceea ce va asigura creșterea gradului de securitate al bagajelor de cală. Astfel, implementarea proiectului va contribui în mod direct la fluidizarea controlului bagajelor de cală și la reducerea timpilor de procesare a acestora.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.288.619,60 lei din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 15.483.084,37 lei și valoarea din bugetul de stat nerambursabil este de 2.368.001,13 lei.

Proiectul „Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip CTX”, cod SMIS 2014+120703 are o perioadă de implementare de 20 luni, respectiv 01.08.2019 – 31.03.2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro