Politicile AIAIC

Obiectivul de politică publică

Menținerea statutului de cel mai important aeroport regional al ţării cu servicii la standarde ridicate și asumarea  unei dezvoltări susținute a aeroportului care să aducă valoare pe termen lung prin promovarea unui echilibru între nevoile clienților, pasagerilor, personalului aeroportuar și nevoile comunității locale, în condiții de siguranță și securitate.

Declarația politicii în domeniile calității, mediului, sănătății și securității în muncă

Despre: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., dezvoltă, menține și îmbunătățește continuu un Sistem de Management Integrat de Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023.

Declarația Politicii de Siguranță

Despre: Identifică în mod clar siguranța ca fiind cea mai mare prioritate a organizației, indiferent de presiunile comerciale, operaționale, de mediu sau sociale.

Politica de Siguranță reflectă angajamentele organizatorice cu privire la siguranța aeronautică și gestionarea proactivă și sistematică a siguranței.

Strategia Națională Anticorupție

Despre: Agenda de Integritate Organizațională si Planul de Integritate la nivelul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Raport anual

Despre: Raport anual de evaluare a modului de implementare a Planului de Integritate și a Seturilor de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare – HOTĂRÂRE nr. 1.269/17 – decembrie 2021

Mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii

Despre: Mecanismul de raportare și de efectuare de acțiuni subsecvente, semnalarea faptelor de incălcare a legii sau a normelor interne.

Codul etic și de conduită al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA NR. 9269 / 31.05. 2024

Despre: Codul etic şi de conduită al personalului Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, denumit în continuare Cod etic şi de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.