Siguranță aeronautică

Siguranță aeronautică la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Siguranța operațională reprezintă un set de măsuri care au drept scop protecția împotriva erorilor umane, care sunt de obicei acțiuni neintenționate, desfășurate în necunoștință de cauză, sau cauzate de neglijarea responsabilităților profesionale, lipsa totală sau existența insuficientă a procedurilor operaționale, defecțiuni ale echipamentelor și instalațiilor tehnice, factori favorizanți de mediu sau cazuri de forță majoră.

Siguranța operațională cuprinde reguli, obiective și responsabilități, înglobate în conceptele de management al riscului, management al schimbării și management al siguranței, concretizate în prevederi și dispoziții care, pot fi clasificate în următoarele categorii:

Siguranța infrastructurii aeroportuare – siguranța integrității pistei, a căilor de rulare și platformelor în conformitate cu specificațiile tehnico-constructive.
Efectuarea de operațiuni sol pentru aeronave, având ca scop principal deservirea la sol a aeronavelor, reducerea riscului de coliziune între aeronave, între aeronave și vehicule, între aeronave și clădiri sau alte obstacole, inclusiv personal aeronautic, în toate condițiile meteorologice (condiții de vizibilitate scăzută, căderi masive de zăpadă, furtuni cu intensificări de vânt, descărcări electrice…) sau alte situații neprevăzute.
Gestionarea riscului de coliziune a aeronavelor cu păsări și animale.
Controlul intruziunilor la pistă.
Menținerea unui mediu de lucru necontaminat, fără obiecte străine (FOD) care pot cauza avarii aeronavelor sau răniri ale pasagerilor și angajaților.
Instruirea continuă, calificarea corespunzătoare și verificarea personalului angajat în activitatea operațională.
Elaborarea de proceduri de lucru în condiții de siguranță și actualizarea acestora.
Crearea și menținerea unei culturi a siguranței în cadrul organizației.

Crearea unei culturi a siguranței se referă la asigurarea condițiilor care permit angajaților să:
– înțeleagă importanța conceptului de siguranță operațională,
– respecte regulile de siguranță
– să inițieze procesul de raportare ierarhică atunci când observă nereguli sau încălcări ale procedurilor.

Raportarea neregulilor nu este menită să ducă la pedepsirea unei persoane, ci mai degrabă pentru identificarea pericolelor, evaluarea acestora de către experți astfel încât potențialele riscuri să fie îndepărtate sau reduse la un nivel acceptabil.

Un principiu de bază al culturii de siguranță este acela de a nu pedepsi pe nimeni în baza unei astfel de raportări.

Compartimentul Control, Calitate și Siguranță Aeronautică este interesat doar de raportul în sine, de oportunitatea prezentării acestuia în vederea corectării și evitării consecințelor datorate alterării condițiilor de siguranță și de corecțiile necesare a fi aduse sistemului în vederea evitării apariției incidentelor și accidentelor de aviație.

În acest context, buletinele de siguranță sunt scurte informări periodice referitoare la aceste aspecte, cu un accentuat rol instructiv, educativ, mizând pe impactul vizual al consecințelor unor posibile erori.

Buletine de informații privind siguranța

Buletin de Siguranță – Foreign Object Debris (FOD)

Abrevierea (FOD) semnifică – „un obiect străin care produce deteriorări/daune.” și se refera la un obiect care se află în zona de operațiuni aeriene și nu are nicio funcție operațională sau aeronautica. FOD-urile au potențialul de a reprezenta un pericol pentru operarea aeronavelor la sol.

În timpul activităților de construcție, mai multe materiale (pietre, unelte, piese de vehicule, materiale plastice etc.) au potențialul de a devenii FOD-uri dacă sunt transferate de vehicule, fenomene meteorologice etc. pe suprafețele de mișcare sau alte zone operaționale.

Îndepărtați sau rețineți imediat FOD-urile observate. Acestea se depozitează în containerele speciale desemnate.

Se recomandă însușirea fiecărui angajat a unei bune practici numite „clean-as-you-go”, care se referă la îndepărtarea FOD-urilor în timpul desfășurării activităților zilnice de lucru.

Anunțați, cât mai curând posibil, operatorii de aeronave în cazul identificării unor piese care ar putea aparține unei aeronave.

Containerele de FOD-uri sunt situate în următoarele zone:

  • în apropierea poziției 11, 15 16 (Platforma 2)
  • în apropierea poziției 9 (Platforma 1).

Containerele sunt semnalizate cu inscripția FOD.

Depunerea deșeurilor menajere în containere speciale destinate pentru colectarea FOD-urilor este strict interzisă.

Cultura justă

  • Conștientizarea și încurajarea atitudinii constructive a intregului personal în vederea aducerii la cunostința managerului a abaterilor de la procedurile și reglementările aplicabile, a disfuncționalităților sau tendințelor periculoase existente în sistem, fără ca personalul raportor să suporte consecințe punitive sau de altă natura.
  • Protecția personalului aeronautic împotriva elementelor care pot afecta desfașurarea în siguranță și securitate a activității aeroportului.
  • Îmbunătățirea fluxului de informații în scopul protejării activității de aviație civilă de elementele perturbatorii.
  • Unicul obiectiv al raportării evenimentelor este prevenirea accidentelor și incidentelor, și nu stabilirea culpei sau raspunderii.
  • Raportările sunt strict confidențiale.

Coronavirus (COVID – 19)

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.