Yearly Archives - 2021

Închirierea unui spaţiu comercial destinat amplasării unui automat bancar ATM la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, situat în Terminal Pasageri Sosiri, parter, zona publică (latura sud hol public axa B-6) în suprafață de 2 mp. Rent of a commercial space for a banking machine ATM at Cluj Avram Iancu International Airport, located in Arrivals Terminal, ground floor, public area (south side public hall axis B-6) in a total area of 2 sqm

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 24.05.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 24.05.2021, 11:00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...

Închirierea unor spaţii comerciale destinate amplasării unor automate pentru vânzarea de băuturi răcoritoare, dulciuri, snacks-uri, fresh-uri, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A Rental of commercial spaces for the placement of vending machines for soft drinks, sweets, snacks, fresh’s, at Avram Iancu Cluj R.A. International Airport

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 18.05.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 18.05.2021, 11:00 AM  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...

Închirierea unui spaţiu cu destinația de depozit în Aerogara Veche, parter, zona publică (identificat P- 35), în suprafață totală de 6,8 mp; Rent of one warehouse space located in Old Terminal, public area, identified with P-35, in a total area of 6,8 sqm

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 10.05.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 10.05.2021, 11:00 AM Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI...

Închirierea unui spaţiu cu destinația de depozit pentru desfăşurarea de activităţi și servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internațional situat în Aerogara Veche; rent of one warehouse space for carrying out specific activities and services for the users of an international airport located in Old Terminal

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 11.05.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 11.05.2021, 11:00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...

Închirierea unui spaţiu cu destinația de depozit pentru desfăşurarea de activităţi și servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internațional, la subsolul Corpului de legătură, zona restricționată; Rent of one warehouse space for carrying out specific activities and services for the users of an international airport, located in the basement of bulding, restricted area

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 07.05.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 07.05.2021, 11:00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...

Închirierea unui birou pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional; Renting an office for carrying out activities and services specific to the users of an international airport

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 05.05.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 05.05.2021, 11:00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...

APM Cluj – Anunt Public decizie evaluare impact pentru proiectul Studiu de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru studiul de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave

,, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. titular al proiectului Studiu de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr....

Închiriere spații amplasare de unităţi mobile, pentru testare/recoltare analize medicale, în contextul pandemiei generate de Covid-19. Rental of location of mobile units, for testing/harvesting medical analyses, in the context of the pandemic generated by Covid-19

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 16.04.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 16.04.2021, 11:00 AM  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul deidentificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str.Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425,...

Închirierea unui spaţiu comercial P-22B destinat desfăşurării activităţii de comisionar vamal, : Rental of a commercial space P-22B intended for the activity of customs commissioner

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 19.04.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 19.04.2021, 11:00 AM  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...