APM Cluj – Anunt Public decizie evaluare impact pentru proiectul Studiu de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave

APM Cluj – Anunt Public decizie evaluare impact pentru proiectul Studiu de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru studiul de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave

,, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. titular al proiectului Studiu de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Studiu de fezabilitate – Platforma de stationare aeronave, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 900-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.”

Share this post