Finalizarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”

Finalizarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”

COMUNICAT DE PRESĂ

29.12.2023

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor nerambursabile anunță finalizarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”. Proiectul a fost implementat ca urmare a încheierii Contractului de Finanțare Nr. 187/02.11.2022 între Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului a fost dotarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj cu echipamente de supraveghere care vor asigura creșterea gradului de securitate la aeroport și echipamente de siguranță pentru întreținerea suprafețelor de mișcare și operațiuni aeriene și pentru înlăturarea urmelor de cauciuc de pe pista de aterizare-decolare.

Astfel, pe perioada de desfășurare a proiectului a fost implementat un sistem de televiziune cu circuit închis, sisteme de supraveghere perimetrală și de control al accesului și a fost realizat un gard inteligent dotat cu echipamente de supraveghere performante cu capacitate rapidă de detectare a pătrunderilor prin efracție în zona securizată a aeroportului.
De asemenea, au fost achiziționate echipamente pentru îndepărtarea urmelor de cauciuc de pe suprafețele de mișcare și echipamente de întreținere a suprafețelor înierbate din zona de operațiuni aeriene.

În urma implementării proiectului, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj beneficiază de noi facilități care vor crește gradul de siguranță al operațiunilor specifice aviației civile și se va diminua riscul privind intervențiile ilicite.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 28.244.557,00 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 20.165.694,87 lei.

Pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj” – cod SMIS 2014+ 135234, perioada de implementare conform Contractului de Finanțare este între 12.08.2016 și 31.12.2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ
Str.Traian Vuia  nr.149, cod 400397, Cluj Napoca Romania
Tel: +40(0)264 307 500
Email: office@airportcluj.ro

Share this post