Comunicat de presă 06.03.2023 – Începerea proiectului „Clădire remiză PSI, dotată și utilată”

Comunicat de presă 06.03.2023 – Începerea proiectului „Clădire remiză PSI, dotată și utilată”

COMUNICAT DE PRESĂ

06.03.2023

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management au semnat Contractul de Finanțare Nr.213/02.03.2023 pentru realizarea obiectivului de investiții „Clădire remiză PSI, dotată și utilată”.

Obiectivul proiectului constă în construcția unei remize PSI dotate și utilate cu echipamente care să asigure gararea și mentenanța autospecialelor, precum și dotarea cu utilități pentru personalul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al aeroportului.

Realizarea obiectivului de investiții remiză PSI va asigura creșterea capacității de intervenție a pompierilor în oricare zonă de risc a aeroportului în cazul producerii unui accident/ incident și totodată, va reduce  timpii de reacție și intervenție a personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență în cazul unei situații de urgență.

La finalizarea proiectului, remiza PSI va asigura un cadru optim de desfășurare a activităților personalului de intervenție, iar operațiunile aeriene și cele de deservire a aeronavelor la sol pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj  se vor desfășura în condiții de siguranță și securitate, în conformitate cu reglementările europene și naționale din domeniul aviației civile.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 17.282.733,93 lei din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 12.380.615,91 lei. Proiectul „Clădire remiză PSI, dotată și utilată”, cod SMIS 2014+ 141838 are o perioadă de implementare de 60 de luni,  respectiv între data 01.09.2019 și 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ

Str.Traian Vuia  nr.149, cod 400397, Cluj Napoca, România

Tel: +40 (0)264 307 500,

Email: office@airportcluj.ro, https://www.airportcluj.ro/

Share this post