Recepția parțială a lucrărilor aferente Etapei I – din cadrul proiectului „Cale de rulare paralelă cu pista”

Recepția parțială a lucrărilor aferente Etapei I – din cadrul proiectului „Cale de rulare paralelă cu pista”

În data 16.06.2022 a avut loc recepția parțială a lucrărilor aferente Etapei I din cadrul proiectului Calea de rulare paralelă cu pista, – cod SMIS 2014+ 125198, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Astfel, au devenit operaționale cele 2 căi de rulare, Hotel și India. Calea de rulare Hotel (TWY H) are o lungime de 392,68m, iar lungimea căii de rulare India (TWY I) este de 381,52m.

Din comisia de recepție parțială a Etapei I au făcut parte reprezentanți ai beneficiarului (Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj) ai executantului (Asocierea Societatea de Construcții Napoca S.A. -S.C. Geo Arc S.R.L.) și ai supervizorului (S.C. Viadif Consult S.R.L.).

Totodată, a fost dat Ordinul de începere pentru lucrările aferente etapei a II-a din cadrul proiectului Calea de rulare paralelă cu pista, – cod SMIS 2014+ 125198, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Lucrările pentru finalizarea etapei a II-a se vor realiza în aproximativ 4 luni de zile.

Noua Cale de rulare va determina o fluidizare a mișcărilor aeronavelor la sol și a echipamentelor de handling, ceea ce va conduce la optimizarea timpilor pentru efectuare a operațiunilor de la sol în condiții de siguranță și securitate crescute, asigurând-se, de asemenea, cadrul optim pentru susținerea traficului de pasageri înregistrat în ultima perioadă pe aeroport. Acest trafic de pasageri implică creșterea numărului de mișcări de aeronave și al echipamentelor care deservesc la sol aceste aeronave. Fluidizarea operațiunilor de la sol va conduce și la reducerea timpilor pentru operațiunile de handling.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 63.907.277 lei, din care 20.108.965,42 lei este contribuția Uniunii Europene, iar 3.075.488,84 lei sunt asigurați de la Bugetul de Stat.

Proiectul „Cale de rulare paralelă cu pista” – cod SMIS 2014+ 125198, este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Share this post