Închirierea unor spații pentru activități și servicii de mentenanță și întreținere. Rental of spaces for maintenance and maintenance activities and services

Închirierea unor spații pentru activități și servicii de mentenanță și întreținere. Rental of spaces for maintenance and maintenance activities and services

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 22.06.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 22.06..2021, 11:00 AM 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unor spații pentru activități și servicii de mentenanță și întreținere, situate în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., identificate cu P-07 (75 mp), P-08 (37 mp), P-09 (48 mp) și E-01 (72 mp), având o suprafață totală de 232 mp, situate în Clădirea Handling, suprafață domeniu public al Consiliului Județean Cluj, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 09.06.2021, ora 11:00.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

 

 

General
information on the Contracting Authority, in particular name, tax
identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address,
contact person:
Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia
street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No
J12/3463/1992J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500,
e-mail: office@airportcluj.ro.

General information on the subject of
the public tender procedure, in particular description and identification of
the property to be rented:
Rental of spaces for maintenance and maintenance
activities and services, located in Cluj Avram Iancu International Airport,
identified with P-07 (75 sqm), P-08 (37 sqm), P-09 (48 sqm) and E-01 (72 sqm),
with a total area of 232 sqm, located in the handling building, public domain area, according to the
Decision of the Cluj County Council no. 112 / 28.05.2020 and under the legal
provisions of O.U.G. no. 57 / 03.07.2019, Article. 332 – 333.

Information on the award documentation
can be found in the procedure data sheet, contract specifications, binding
contract terms, forms and model documents.

3.1. The way in
which the interested persons can get a copy of the award documentation:
By electronic means or on paper, from
the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office,
following a written request on e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. Name and
contact details of the service/compartment within the institution from which a
copy of the award documentation can be obtained:
It can be obtained from Cluj Avram
Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number:
0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost
and payment conditions for obtaining this copy, where applicable, according to
the provisions of the O.U.G. nr. 57/2019 regarding Administrative Code:
the price of the tender documentation
is 50 lei VAT or the equivalent in euro at the BNR rate on the day of payment.
Payment may be made in cash at the organizer’s cashier on Monday to Friday,
between 09:00-15:00, or by payment order, in one of the accounts:
RO12BTRL01301202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX EUR.

3.4. Deadline
for requesting clarifications:
09.06.2021 Details: 11:00.

Information about offers:

4.1. Closing date for submission of tenders: 22.06.2021,
at 09:00.

4.2. Address where tenders must be submitted: at the Cluj
Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each tender must be
submitted:
Tenders shall be submitted in duplicate, one original and one copy.

Date and place of the public tender opening session: 22.06.2021,
at 11:00, at Cluj Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street,
Cluj-Napoca.

Name, address, phone number and/or e-mail address of
the competent court in dealing with the disputes arising and deadlines for
bringing the matter before the court:
Cluj Court,
Dorobanți Road no. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone number 0264-596110, fax
0264-595844, email tr-cluj@just.ro.  

Date of transmission of the notice of invitation to
tender to the institutions in order to be published:
28.05.2021.

 

Share this post