Închiriere spaţii, birouri și ghișee check-in. Rental of spaces, offices and check-in counters

Închiriere spaţii, birouri și ghișee check-in. Rental of spaces, offices and check-in counters

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 27.10.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 27.10.2021, 11: 00 AM

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere spaţii, birouri și ghișee check-in, pentru desfășurarea de activități și servicii specific utilizatorilor unui aeroport international, situate astfel: spaţiu cu destinația de birou emiteri bilete/birou tiketing – P75a3 – 12,31 mp, situat înTerminal Plecări Pasageri, parter, zona publică, birou emiteri documente transport cargo și poștă – P75a2– în suprafață de 13,32 mp, situat în Terminalul de Plecări Pasageri, parter, zona publică, birou escală – E-27, în suprafață de 22,74 mp, situat în Terminal Plecări Pasageri, etaj I, ghișee check-in, Terminal Plecări Pasageri, suprafațe aflate în proprietatea Județului Cluj aparținând domeniului privat și aflate în administrarea regiei, închiriate conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

4.2. Address where tenders must be submitted: at the Cluj Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street, Cluj-Napoca.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 15.10.2021, 11:00 am.

3.2. Name and contact details of the service/compartment within the institution from which a copy of the award documentation can be obtained: It can be obtained from Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number: 0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15.10.2021, ora 11:00.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

Share this post