Închiriere birouri, spații pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional. Rental offices, spaces for carrying out activities and services specific to users of an international airport

Închiriere birouri, spații pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional. Rental offices, spaces for carrying out activities and services specific to users of an international airport

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 25.06.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 25.06..2021, 11:00 AM 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere birouri, spații pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional, astfel: Birou identificat cu P30 – Terminal pasageri sosiri, parter, zona publică, având suprafața totală de 22 mp, Spațiu amplasare container/unitate mobilă-zona restricționată, partea de sud-est a platformei 2, având suprafața de 23 mp, Spațiu amplasare cântar – zona restricționată partea de sud-vest a platformei 1 de debarcare-îmbarcare, având o suprafață de 10 mp, în suprafață totală de 55 mp suprafață domeniu public al Consiliului Județean Cluj, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

1. General information on the Contracting Authority, in particular name, tax identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person: Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No J12/3463/1992J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. General information on the object of the public tender procedure, in particular the description and identification of the property to be rented: Rental offices, spaces for carrying out activities and services specific to users of an international airport, thus: Office identified with P30 — Terminal passengers arriving, ground floor, public area, with a total area of 22 m2, container/mobile unit- restricted area, south-east of platform 2, with an area of 23 m2, Scale placement space – restricted area south-west of platform 1 de-boarding, having an area of 10 sqm, in total area of 55 sqm,

Share this post