Comunicat de presă 06.10.2023 – Finalizarea proiectului „Sistem integrat de detecție și alarmare la incendiu”

Comunicat de presă 06.10.2023 – Finalizarea proiectului „Sistem integrat de detecție și alarmare la incendiu”

COMUNICAT DE PRESĂ

06.10.2023

Finalizarea proiectului
„Sistem integrat de detecție și alarmare la incendiu”

Cod SMIS 2014+ 153291

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, anunță finalizarea proiectului din fonduri nerambursabile „Sistem integrat de detecție și alarmare la incendiu”, cod SMIS 2014+153291, în baza Contractului de Finanțare Nr.153/11.08.2022 încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Obiectivul proiectului a constat în dotarea construcțiilor aeroportuare cu echipamente moderne de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, conectate prin fibră optică într-un sistem integrat de detecție.
Sistemul încorporează senzori de detecție a incendiilor dispuși în toate clădirile și utilitățile aeroportului și un dispecerat dotat cu echipamente de monitorizare și programe informatice de ultimă generație.
În urma implementării proiectului noile echipamente vor permite detectarea în timp scurt și cu o precizie ridicată a zonelor unde apare o situație de incendiu și vor asigura reducerea timpilor de intervenție a personalului din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al aeroportului.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 886.909,00 lei, din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 620.756,43 lei.

Perioada de implementare a proiectului „Sistem integrat de detecție și alarmare la incendiu”, cod SMIS 2014+153291, prevăzută în Contractul de Finanțare este de 41 de luni, între 01.08.2020 și 31.12.2023, dar proiectul a fost finalizat cu succes la data de 18.05.2023 când a fost recepționat sistemul de alarmare la incendii.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ

Str.Traian Vuia nr.149, cod 400397, Cluj Napoca, România

Tel: +40(0)264 307 500
Email: office@airportcluj.ro, https://www.airportcluj.ro/

Share this post