Comunicat de presa 06.07.2022 – Începerea proiectului „Platforma de staționare aeronave”

Comunicat de presa 06.07.2022 – Începerea proiectului „Platforma de staționare aeronave”

COMUNICAT DE PRESĂ

06.07.2022

Începerea proiectului „Platforma de staționare aeronave”

Cod SMIS 2014+ 152326

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor eu-ropene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Tran-sporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management au semnat în data de 30 iunie 2022 Contractul de Finanțare Nr.148/30.06.2022, pentru realizarea obiectivului de investiții „Platforma de staționare aeronave”.

Obiectivul proiectului este construcția unei noi platforme de staționare aeronave, în acord cu obiectivele de protecție a mediului, care va asigura suplimentarea numă-rului de locuri de parcare pentru aeronave, contribuind la creșterea conectivității și mobilității zonei deservite de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

Construcția noii platforme va determina creșterea capacității de staționare a aero-navelor și va asigura condiții optime pentru desfășurarea activităților operaționale de deservire ale acestora. De asemenea, implementarea proiectului va oferi posibi-lități de atragere a unor noi companii aeriene, de introducere a unor noi destinații, de creștere a numărului de frecvențe și implicit creșterea gradului de încredere al operatorilor aerieni în ceea ce privește operarea în condiții de securitate și siguranță pe aeroportul clujean.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 31.283.287,86 lei, din care va-loarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 10.589.901,90 lei.

Proiectul „Platforma de staționare aeronave”, cod SMIS 2014+152326 are o perioadă de implementare de 48 de luni, respectiv 1.01.2020 – 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-rațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ

Str.Traian Vuia nr.149, cod 400397, Cluj Napoca, Romania

Tel: +40(0)264 307 500 Email: office@airportcluj.ro, https://www.airportcluj.ro/

Share this post