ANUNȚ – LICITAŢIE VÂNZARE având ca obiect: „Masă verde (iarbă) necosită din perimetrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A.”

ANUNȚ – LICITAŢIE VÂNZARE având ca obiect: „Masă verde (iarbă) necosită din perimetrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A.”

ANUNȚ  – LICITAŢIE VÂNZARE având ca obiect:

„Masă verde (iarbă) necosită din perimetrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A.”

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, cod 400397, Telefon: +40 (0)264-307 500, Fax: +40 (0) 264-416 712, e-mail office@airportcluj.ro, în calitate de vânzător, organizează licitație de vânzare de masă verde (iarbă) necosită aferentă unei suprafețe totale de 118,49 ha, aflată în perimetrul aeroportuar, organizată în 11 loturi, conform caietului de sarcini atașat.

Detalii anunț:

 1. Descrierea contractului: Contract de vânzare – cumpărare. Vânzarea de masă verde (iarbă) necosită rezultată de pe o suprafață totală de 118,49 ha, aflată în perimetrul aeroportuar, organizată în 11 loturi, conform caietului de sarcini și documentelor atașate, pentru o perioadă de 5 ani.
 2. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai mare licitat. Prețul minim de pornire în licitaţie este de 10 lei /ha/an. La valoarea prețului de pornire al licitației se adaugă cota legală TVA. Va fi declarat câștigător ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai mare.
 3. Durata: 5 ani de la data semnării contractului
 4. Condiții contract: Conform conditiilor contractuale stabilite in documentul atașat (14 pagini).
 5. Condiții de participare: Oferta se va depune în plic închis la secretariatul regiei, într-un exemplar original, până la data de 17.09.2021 ora 9:00. Oferta va cuprinde:
 6. Scrisoare de înaintare a ofertei;
 7. Formular A – CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
 8. Formular B – FORMULAR DE OFERTĂ.

Desfăşurarea licitaţiei de vânzare va avea loc la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, sau, dupa caz, pe platforma online zoom.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 17.09.2021, ora 9:00
 2. Deschiderea ofertelor: Are loc la data de 17.09.2021, ora 11:00, la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. În caz de neadjudecare, licitaţia de vânzare masă verde (iarbă) necosită se va repeta în fiecare zi de luni a săptămânii, ora 14:00, iar termenul de depunere a ofertelor fiind în fiecare zi de luni, până la ora 9.00. În cazul în care ziua de luni este o zi de sărbătoare legală, termenele se vor decala pentru următoarea zi lucrătoare, la orele indicate în prezentul anunț de licitație vânzare. În situaţia în care se depune o singură ofertă care îndeplineşte condiţiile impuse prin Caietul de sarcini, se poate decide declararea acesteia ca şi câştigătoare dacă preţul oferit este cel puţin egal cu preţul minim solicitat, respectiv de 10 lei/ha/an.
 3. Informații suplimentare: Anunțul și documentația sunt disponibile pe site-ul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. www.airportcluj.ro , la secţiunea Oportunităţi de afaceri/Licitaţii. Se vor completa toate formularele solicitate în documentație. Informaţii şi clarificări privind documentația de atribuire sau întocmirea ofertelor se pot obţine printr-o solicitare scrisă transmisă la adresa de e-mail office@airportcluj.ro, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofetelor.
 4. Semnarea contractului: Contractul va fi semnat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării câştigătorului. Câştigătorul va avea obligaţia să respecte legislaţia în vigoare privind siguranţa transportului aerian conform celor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare şi caietul de sarcini anexă la acesta.

Share this post