ANUNȚ ANULARE LICITAȚIE PUBLICĂ, NOTICE OF CANCELLATION OF PUBLIC AUCTION

ANUNȚ ANULARE LICITAȚIE PUBLICĂ, NOTICE OF CANCELLATION OF PUBLIC AUCTION

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/ sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui spațiu comercial destinat desfăşurării de activități de comercializare articole vestimentare și accesorii aferente, identificat ca P-50a, situat în Terminal Pasageri Plecări, parter, zona restricționată zboruri internaționale, având o suprafață totală de 22 mp, suprafață aflată în proprietatea Județului Cluj aparținând domeniului privat și aflată în administrarea regiei, închiriată conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

3.Observații: Autoritatea contractantă anulează procedura de licitație demarată prin anunțul publicat în data de 25.05.2022, procedură care avea data de deschidere 17.06.2022, ora 11:00. Autoritatea va publica un nou anunț în vederea demarării procedurii de licitație cu obiectul mai sus menționat.

 

NOTICE OF CANCELLATION OF PUBLIC AUCTION

 

1.General information on the Contracting Authority, in particular name, tax identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person: Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2.General information on the subject of the public tender procedure, in particular description and identification of the property to be rented: Rental of a commercial space intended for carrying out activities for the sale of clothing and related accessories, identified as P-50a, located in the Departures Passenger Terminal, ground floor, restricted area international flights, with a total area of ​​22 sqm, public domain areas of Cluj County Council, according to the Decision of Cluj County Council no. 112 from May 28, 2020 and under the legal provisions of the Government Emergency Ordinance no. 57 from July 03, 2019, Articles 332 – 333.

3.Observation: The contracting authority canceled the tender procedure started by the announcement published on 25.05.2022, the procedure which had the opening date 17.06.2022, at 11:00. The Authority will publish a new notice in order to start the tendering procedure with the above-mentioned object. 

 

Share this post