Monthly Archives - octombrie 2021

Aeroportul Internațional Cluj – cel mai bun aeroport din Europa la categoria sub 5 milioane de pasageri

COMUNICAT DE PRESĂ Aeroportul Internațional Cluj – cel mai bun aeroport din Europa la categoria sub 5 milioane de pasageri Cluj-Napoca, 27 octombrie 2021: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a fost desemnat în premieră, cel mai bun aeroport din Europa la categoria sub 5 milioane de pasageri anual, în cadrul celei de-a 17 a ediţii...

Spaţiu publicitar destinat expunerii cu caracter publicitar-autovehicul. Advertising space intended for advertising-vehicle exhibition

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 25.10.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 25.10.2021, 11: 00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr....

Închirierea unui spațiu publicitar destinat expunerii cu caracter publicitar-fotoliu de masaj și relaxare . Renting a space for the exhibition with advertising character-massage and relaxation armchair

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 26.10.2021, ORA 09:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 26.10.2021, 09: 00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr....

Închiriere spaţii, birouri și ghișee check-in. Rental of spaces, offices and check-in counters

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 27.10.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 27.10.2021, 11: 00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr....

Închirierea unui birou pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii specifice utilizatorilor unui aeroport internaţional. Renting an office for carrying out activities and services specific to the users of an international airport

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 28.10.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 28.10.2021, 11: 00 AM1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr....

Închirierea unui spaţiu pentru întreținerea utilajelor în clădirea mijloace handling si PSI, inclusiv birou. Renting a space for equipment maintenance in the building means of handling and fire prevention and extinguishing, including office

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 29.10.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 29.10.2021, 11: 00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr....

Închirierea unui spaţiu pentru birou E 24, în suprafață de 19 mp, situat în Terminalul de pasageri Plecări, supantă/etaj Rental of an office space E 24, with an area of 19 sqm, located in the Passenger Terminal Departures, ground / floor

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 01.11.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 01.11.2021, 11: 00 AM 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr....

Închirierea unui spaţiu destinat amplasării unui autovehicul în scop publicitar. Renting a space for the placement of a vehicle for advertising purposes

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 03.11.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 03.11.2021, 11: 00 AM 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...

Închirierea unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de alimentație publică în regim café-bar. Renting a commercial space for public catering in café-bar

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 04.11.2021, ORA 11:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 04.11.2021, 11: 00 AM1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,...