Sistem detecție Fod pentru pista de decolare aterizare – cod SMIS 2014+ 157992

Proiect „Sistem detecție Fod pentru pista de decolare aterizare” – cod SMIS 2014+ 157992

Descrierea proiectului

Sistem detecție Fod pentru pista de decolare aterizare

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat  Contractul de Finanțare Nr.233/24.05.2023 pentru realizarea proiectului „Sistem detecție Fod pentru pista de decolare aterizare”.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 22.332.916,78 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 8.414.019,84

Pentru proiectul „Sistem detecție Fod pentru pista de decolare aterizare” – cod SMIS 2014+ 157992, perioada de implementare este de 12 luni, respectiv între data 01.01.2023 și 31.12.2023

Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de siguranţă pentru activitățile desfășurate pe pista de decolare -aterizare a Aeroportului Internațional Cluj. 

Proiectul se încadreaza în cadrul Anexei 10 „Tipuri de investiții în infrastructura și în echipamentele necesare desfășurării de activități de natură non-economică” finanțate în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific – 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor” și nu face obiectul ajutorului de stat. Proiectul contribuie la realizarea indicatorului de program – 2S17 – Aeroporturi modernizate, indicator care este reprezentat prin echipamentele care se vor achiziționa în cadrul proiectului și contribuie la realizarea indicatorului de rezultat din POIM – respectiv creșterea preconizată a numărului de pasageri ca urmare a proiectului și contribuția la ținta din cadrul POIM (indicator 2S13 – Pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi în transportul aeroportuar). 

În prezent, pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. nu există un Sistem detecție FOD pentru pista de decolare-aterizare 07 – 25.

Prin proiectul „Sistem detecție FOD pentru pista de decolare-aterizare”, Aeroportul International Avram Iancu Cluj intenționează achizitionarea unui sistem de identificarea FOD-uri în vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, ADR.OPS.B.016 Foreign object debris control programme. 

FOD-urile reprezintă unul dintre cele mai grave pericole pentru aeronave. Activitatea aeroportului generează o mare cantitate de deșeuri și resturi, care, dacă nu sunt colectate și aruncate, pot rămâne pe suprafețele pavate, pe unde circulă aeronavele și, prin urmare, reprezintă un risc extrem de dificil de controlat. FOD (foreign object debris) pot fi produse de multe activități și pot fi generate de personal, infrastructura aerodromului, mediu (de exemplu, vânt, ploaie abundentă), aeronave, vehicule sau alte echipamente care operează pe aerodrom. 

Aeroportul are implementate proceduri privind identificarea și eliminarea FOD-urilor, aceste activități se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție a suprafetei de mișcare și de asemenea, tot personalul care are atribuții pe suprafața de mișcare are obligația colectării și raportării prezenței FOD-urilor.

Prin implementarea unui Sistem de detecție FOD pentru pista de decolare-aterizare 07 – 25, se urmăresc aspecte precum: 

 • Eficientizarea monitorizării FOD-urilor (foreign object debris) pe pista aeroportului
 • Identificarea mai rapidă și cu o precizie ridicată a zonei unde se gasesc FOD-uri (foreign object debris) • Reducerea timpului de colectare a FOD-urilor
 • Creșterea nivelului de siguranță în desfășurarea activităților aeroportuare 
 • Îndeplinirea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, ADR.OPS.B.016 Foreign object debris control programme, coroborat cu asimilarea cresterii traficului aerian de pasageri.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Îndeplinirea cerințelor de siguranță pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
 2. Eficientizarea și automatizarea procesului de identificare a FOD-urilor.
 3. Scăderea procentajului erorilor umane.
 4. Reducerea timpului de colectare a FOD-urilor pe pista de decolare aterizare a aeroportului
 5. Îndeplinirea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, ADR.OPS.B.016 Foreign object debris control programme
 6. Cresterea nivelului de siguranță pentru desfășurarea activităților de aviație civilă pe aeroport

Proiectul răspunde și va răspunde și în viitor necesităților Aeroportului, având în vedere activitatea pe care o întreprinde.Se consideră că la sfârșitul proiectului pozitia Aeroportului va fi deja consolidată în ceea ce privește modernizarea dotarilor tehnice. Obiectivele complementare sunt constituite din creșterea eficienței intregului proces tehnologic prin utilizarea unor noi echipamente/sisteme performante specifice aviației. Realizarea acestor cerințe înseamnă nu numai desfășurarea în intreprinderi și instituții a unei activități normale, continue ci și contribuția la intărirea economiei naționale, regionale și locale. 

Principalele beneficii obținute: 

 1. Îndeplinirea cerințelor de siguranță pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
 2. Eficientizarea și automatizarea procesului de identificare a FOD-urilor.
 3. Scăderea procentajului erorilor umane.
 4. Reducerea timpului de colectare a FOD-urilor pe pista de decolare aterizare a aeroportului
 5. Îndeplinirea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, ADR.OPS.B.016 Foreign object debris control programme
 6. Cresterea nivelului de siguranță pentru desfășurarea activităților de aviație civilă pe aeroport

Dupa incheierea proiectului, respectiv odată cu punerea în funcțiune a „Sistemului detecție FOD pentru pista de decolare-aterizare ”acesta va fi utilizat/intrebuințat de către angajații din cadrul AIAIC. Achizitia Sistemului de detecție FOD pentru pista de decolare-aterizare ”contribuie la îndeplinirea cerințelor  Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, ADR.OPS.B.016 Foreign object debris control programme, în vederea creșterii siguranței privind desfășurarea activităților de aviație civilă pe aeroport.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro