Instituții publice în aeroport

Biroul Vamal

În România sunt aplicate reglementările internaţionale ale Convenţiei pentru Facilităţi Vamale pentru Traficul Turiştilor. Bunurile şi bijuteriile de mare valoare şi monezile străine trebuie declarate la intrarea în ţară dacă se dorește scoaterea lor ulterioară fără alte formalități.

Proceduri vamale

 

 

 

Declaraţiile vamale de intrare trebuie păstrate pentru cazul în care vor fi cerute la părăsirea ţării. Este interzis importul fără o licenţă specială a muniţiei, explozivilor, narcoticelor, materialelor pornografice. Este interzis exportul obiectelor de valoare culturală, istorică sau artistică fără un Document de export definitiv sau temporar emis de către autoritățile competente. Vaccinuri nu sunt necesare. Pentru câini şi pisici sunt obligatorii vaccinurile anti-rabice.

Extrase din regulamentele vamale disponibile complet pe www.customs.ro :

Se declară în scris şi se prezintă autorităţii vamale în mod obligatoriu următoarele bunuri:

 • bunurile culturale mobile, cele cu caracter cultural, istoric sau artistic la scoaterea din România; 
 • specii de floră şi faună sălbatică; 
 • arme, muniţie, materiale explozive, radioactive, nucleare, produse strategice prevăzute în legi speciale; 
 • droguri sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, substanţe chimice esenţiale precum şi substanţe toxice; 
 • instrumente de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10000 Euro/persoană la intrarea sau ieşirea din/în Comunitate.

   

   

Declaraţia se face pe un formular special, pus la dispoziţie gratuit de către autoritatea vamală, la solicitarea călătorilor. Nedeclararea bunurilor menţionate anterior atrage, după caz, sancţionarea penală sau contravenţională a persoanelor care încalcă aceste dispoziţii legale.

Se declară la intrarea în România venind dintr-un stat comunitar următoarele bunuri aflate asupra călătorilor care depăşesc limita cantitativă de:

 • ţigarete 800 bucăţi; 
 • ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) 400 bucăţi 
 • ţigări de foi 200 bucăţi 
 • tutun de fumat 1 kg 
 • băuturi spirtoase 10 litri
 • produse intermediare 20 litri 
 • vinuri şi băuturi fermentate 90 litri 
 • bere 110 litri

Se declară la intrarea în România venind dintr-un stat necomunitar următoarele bunuri aflate asupra călătorilor care depăşesc limita de:

 • 40 țigarete 
 • 100 cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare) 
 • 50 trabucuri 
 • 250 grame tutun de fumat 
 • 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice distilate şi băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică de peste 22% volum sau alcool etilic nedenaturat de 80% volum şi peste 
 • 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie mai mică de 22% volum 
 • 4 litri de vin liniștit 
 • 16 litri de bere 
 • bunuri diverse, altele decât cele de mai sus, în limita valorii globale de 430 euro/călător 

Peste aceste limite se datorează şi trebuie plătite taxe vamale, taxa pe valoare adaugată, accize sau orice alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie în România.

Informaţii suplimentare precum și cele mai frecvente întrebări le găsiţi pe site-ul oficial al autorităţii vamale www.customs.ro, la secţiunea Călători.

Acolo găsiţi informaţii referitoare la:

 • Intrarea în România dintr-un stat necomunitar 
 • Intrarea în România dintr-un stat comunitar 
 • Ieșirea din România într-un stat necomunitar 
 • Ieșirea din România într-un stat comunitar 
 • Sunt cetăţean dintr-o ţară necomunitară care studiez în România 
 • Sunt cetăţean dintr-o ţară necomunitară şi vreau să mă stabilesc în România 
 • Introducerea şi scoaterea din România a armelor şi a muniţiilor 
 • Introducerea şi scoaterea din România a bunurilor culturale mobile 
 • Introducerea şi scoaterea din România a sumelor în lei şi valută 
 • Bunuri expediate prin colete 
 • Contravenţii şi infracţiuni vamale

   

   

Vama

În cadrul structurii organizatorice a statului român, Direcția Generală a Vămilor este o instituţie complexă care joacă un rol fundamental atât din punct de vedere al fiscalităţii, îndeplinind totodată şi funcţia de instrument de protecţie a economiei naţionale cu un efect semnificativ asupra sistemului social şi de apărare a naţiunii.

Direcția Generală a Vămilor funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având în componenţă 8 Direcţii Regionale Vamale.

În esenţă, Direcția Generală a Vămilor asigură aplicarea strategiei şi programului de guvernare în domeniul vamal, îndeplinind în acest sens atribuţiile stabilite prin lege.

Astfel, pentru realizarea obiectului său de activitate Direcția Generală a Vămilor exercită în principal, următoarele atribuţii:

 • aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din legislaţia în domeniul vamal;
 • controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum şi bagajele însoţite sau neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal al acestora, potrivit reglementărilor vamale în vigoare;
 • reţine în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală şi pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;
 • coordonează şi îndrumă activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional;
 • urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale;
 • aplică măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comerţ liber încheiate între România, pe de o parte, şi Uniunea Europeană sau ţările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană etc.

Pentru orice alte informații despre formalitățile vamale de îndeplinit la intrarea sau ieşirea din ţară contactați Biroul Vamal din cadrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj la numărul de telefon: 0264 307 578.

 

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.