Închirierea unui spațiu comercial destinat desfăşurării activităţii de comercializare produse destinate angajaților din perimetrul aeroportuar. Rental a commercial space to carry out the activity of marketing products for the employees of the companies that carry out their activity in the airport perimeter

Închirierea unui spațiu comercial destinat desfăşurării activităţii de comercializare produse destinate angajaților din perimetrul aeroportuar. Rental a commercial space to carry out the activity of marketing products for the employees of the companies that carry out their activity in the airport perimeter

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 28.06.2021, ORA 11:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 28.06..2021, 11:00 AM 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui spațiu comercial destinat desfăşurării activităţii de comercializare produse destinate angajaților din perimetrul aeroportuar, situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. în clădirea Terminal Pasageri Plecări, etaj, zona publică (E02), în suprafaţă totală de 93,75 mp, spaţiul destinat servirii clienților în suprafață de 54,75 mp și suprafață anexe de 39 mp, suprafețe domeniu public al Consiliului Județean Cluj, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

1. General information on the Contracting Authority, in particular name, tax identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person: Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No J12/3463/1992J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. General information on the subject of the public tender procedure, in particular description and identification of the property to be rented:

Share this post