Închirierea a două spații comerciale destinate desfășurării activității de servicii pentru pasageri tip business. Rent of two commercial spaces for business passenger services .

Închirierea a două spații comerciale destinate desfășurării activității de servicii pentru pasageri tip business. Rent of two commercial spaces for business passenger services .

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 06.09.2021, ORA 13:00,   NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 06.09.2021. 1 PM

 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea a două spații comerciale destinate desfășurării activității de servicii pentru pasageri tip business la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., situate în Terminal Pasageri Plecări interne, parter, zona restricționată și Terminal Pasageri Plecări externe, etaj, zona restricționată, depozit situat în Corpul de legătură, în suprafață totală de 315,09 mp, suprafețe aflate în proprietatea Consiliului Județean Cluj aparținând domeniului privat și aflate în administrarea regiei, închiriate conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333. Prezentul Anunț înlocuiește Anunțul nr. 18 / 233.960 publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, Nr. 142/27.VII.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

4.2. Address where tenders must be submitted: at the Cluj Avram Iancu International Airport, 149 Traian Vuia street, Cluj-Napoca.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 24.08.2021 Details: 16:00.

3.2. Name and contact details of the service/compartment within the institution from which a copy of the award documentation can be obtained: It can be obtained from Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number: 0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 24.08.2021, ora 16:00.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

Share this post