Demarare lucrări de construire aferente primei etape de execuție
în cadrul proiectului „Cale de rulare paralelă cu pista” 25.08.2020

Demarare lucrări de construire aferente primei etape de execuție
în cadrul proiectului „Cale de rulare paralelă cu pista” 25.08.2020

Ca urmare a accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își continuă dezvoltarea infrastructurii prin realizarea proiectului “Calea de rulare paralelă cu pista”, cod SMIS 2014+ 125198, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În data de 6 august 2020 a fost predat amplasamentul către antreprenor, în vederea demarării lucrărilor de construire a noii căi de rulare și începerii lucrărilor de organizare de șantier.

În data de 25 august 2020 au fost demarate lucrările de construire aferente primei etape de execuție ( Etapa I) din cadrul proiectului, etapă care constă în construirea în totalitate a cării de rulare India și construirea parțială a căii de rulare paralelă cu pista Hotel. Termenul de execuție a lucrărilor din prima etapă este de 5 luni.

Share this post