Anunț de participare Servicii de acordare  credite – contractarea  finanțării  rambursabile  în valoare de de 80.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe Latura de Nord și 7.500.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție pentru Platformă de staționare aeronave la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

Anunț de participare Servicii de acordare  credite – contractarea  finanțării  rambursabile  în valoare de de 80.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe Latura de Nord și 7.500.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție pentru Platformă de staționare aeronave la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

Anunț de participare

Servicii de acordare  credite – contractarea  finanțării  rambursabile  în valoare de de 80.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe Latura de Nord și 7.500.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție pentru Platformă de staționare aeronave la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

 1. Autoritatea contractantă: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Adresă: strada Traian Vuia 149, Cluj-Napoca, cod poștal 400397, România, e-mail: office@airportcluj.ro, Adresa internet: www.airportcluj.ro , Telefon: 0264 307 500, Fax: 0264 416 702.

 1. Procedura de atribuire: cerere de ofertă.
 2. Tipul autorității contractante: Regie Autonomă.
 3. Activitate principală: Activități de servicii anexe transporturilor aeriene.
 4. Obiectul achiziției: Servicii de acordare credite – contractarea finanțării  rambursabile  în valoare de 80.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe Latura de Nord  aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.11.3/16.08.2022 și 7.500.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție pentru Platformă de staționare aeronave la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1.2/18.01.2022.

Cod CPV 66113000-5 Servicii de acordare credit.

 1. Tipul contractului: Servicii de acordare credite.
 2. Descrierea

Servicii de acordare a unei finanțări în valoare de 80.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiții Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord și 7.500.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție Platformă de staționare aerovane  în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Valoarea creditelor bancare:  80.000.000 lei;

                                                    7.500.000 lei

Destinație: realizarea obiectivului de investiții Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord și realizarea obiectivului de investiții Platformă de staționare aerovane ambele finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 ( POIM).

 1. Durata contractului:
 • 180 luni de la data intrării în vigoare a contractului – Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord;
 • 120 luni de la data intrării în vigoare a contractului – pentru obiectivul de investiții Platformă de staționare aerovane.
 1. Se poate solicita Documentația de atribuire electronic, prin e-mail de la: office@airportcluj.ro.
 2. Termenul de primire a ofertelor este: 19.04.2023, ora 10:00.
 3. Adresa la care se trimit ofertele: Cluj, loc. Cluj Napoca, Str. Traian Vuia 149 – Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj la secretariatul aeroportului sau prin curier.
 4. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 5. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină valabilă oferta respectiv 120 zile.
 6. Data și locul deschiderii ofertelor: 19.04.2023 ora 13:00 la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, strada Traian Vuia 149.
 7. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare numiți prin Decizia directorului general.
 8. Garanții solicitate: Garanția de bună execuție a contractului/contractelor este de 5% din valoarea contractului și se constituie printr-un instrument de garanție emis în condițiile legii de o societate bancară sau de asigurări, care devine anexă la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă faptul că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
 9. Modul de rambursare:

 Credit bancar pentru realizarea obiectivului de investiții Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe Latura Nord:

 Rambursare în tranşe egale lunare, într-un număr de 168 rate în valoare de aproximativ  476.190 lei/lună;

Ratele vor fi achitate în data de 28 a fiecărei luni din perioada de rambursare. Dacă data de 28 este într-o zi nelucrătoare scadența va fi în prima zi lucrătoare după această dată.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parţial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.

           Credit bancar pentru realizarea obiectivului de investiții Platformă de Staționare Aeronave:

Rambursare în tranşe egale lunare, într-un număr de 108 rate în valoare de aproximativ  64.444  lei/lună;

            Ratele vor fi achitate în data de 28 a fiecărei luni din perioada de rambursare. Dacă data de 28  este într-o zi nelucrătoare scadența va fi în prima zi lucrătoare după această dată.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parţial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.

 1. Perioada de rambursare a creditelor:
 • 168 luni (14 ani) începând cu luna a 13-a de la data primei trageri pentru obiectivul de investiție Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe latura Nord. Perioada de grație pentru plata dobânzii: nu se plătește. Perioada de grație pentru plata dobânzii este de 12 luni de la data primei trageri.
 • 108 luni (9 ani) începând cu luna a 13-a de la data primei trageri pentru obiectivul de investiție Platformă de Staționare Aeronave. Perioada de grație pentru plata dobânzii: nu se plătește. Perioada de grație pentru plata dobânzii este de 12 luni de la data primei trageri.
 1. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
 2. Ofertantul trebuie să prezinte autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (conform cu originalul).

Share this post