ANUNȚ DE MEDIU – Realizarea obiectivului de investiții „Parc Fotovoltaic”

ANUNȚ DE MEDIU – Realizarea obiectivului de investiții „Parc Fotovoltaic”

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. titular al proiectului Parc fotovoltaic, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149-151, comuna Apahida, sat Sânnicoara, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Parc fotovoltaic”, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilității urbane, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149-151, comuna Apahida, sat Sânnicoara, județul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

Share this post