Anunț de participare Servicii de acordare credite – contractare finanțare rambursabilă

Anunț de participare Servicii de acordare credite – contractare finanțare rambursabilă

Cu privire la procedura având ca obiect Servicii de acordare credite – contractarea  finanțării rambursabile  în valoare de de 80.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție Extindere Terminal de Pasageri Plecări pe Latura de Nord și 7.500.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție pentru Platformă de staționare aeronave la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, demarată prin anunțul de participare publicat la data de 02.03.2023 pe site-ul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., prin prezenta, autoritatea contractantă vă supune atenției faptul că termenul de depunere a ofertelor în cadrul procedurii anterior menționate se prelungește până la data de 26.04.2023 ora 10:00.

Share this post